LO beskylder NHO for å tale med to tunger

Først sa NHO at det er politikerne som skal bestemme tjenestepensjon. Men etter et forslag fra Ap og SV om nettopp tjenestepensjon, beskyldte NHO partiene for å undergrave trepartsamarbeidet. NHO må bestemme seg for hva de mener, sier LO.

 

I Dagsavisen torsdag holdt NHO-direktør for arbeidsliv, Nina Melsom, lite igjen da hun kritiserte Arbeiderpartiet og SV for partienes forslag om pensjonsopptjening fra første krone.

– Det undergraver trepartssamarbeidet så lenge det påvirker forhandlingsdynamikken. Det handler om respekten for hva partene har blitt enige om, sa Melsom.

Saken var et stridstema i det nylig avsluttede oppgjøret mellom LO og NHO, men ble stående uløst. Melsom mener Ap og SV blander seg inn i det hun omtaler som et «balansert oppgjør» mellom partene i arbeidslivet.

Nå reageres det fra andre siden av bordet. 

– NHO må bestemme seg for hva de mener. Kristin Skogen Lund sa samme dag som vi ble enige i meklingen at «tjenestepensjon er det politikerne som bestemmer og sånn bør det også være». Nå sier Nina Melsom i NHO plutselig noe helt annet, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

• Ap og SV går sammen for å sikre pensjon for deltidsarbeidere, vikarer og ungdom. NHO og Bedriftsforbundet reagerer sterkt på forslaget

Kostbart forslag

Slik det er i dag trenger ikke arbeidsgivere å betale inn pensjon fra første lønnskrone til arbeidstakere som er under 20 år, eller har små stillingsbrøker. For lønn under 94.000 kroner (1G) kan det også være begrenset pensjonsopptjening.

LOs krav om pensjonsopptjening fra første kroner i det samordnede oppgjøret nå i vår, ble blankt avvist av NHO som argumenterer med at det vil koste næringslivet opp mot 3,5 milliarder kroner. 

NHOs påstand om at Ap- og SV-forslaget undergraver trepartsamarbeidet, er for øvrig et ekko av kritikken som også Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim har kommet med.

LO-nestlederen stiller seg uforstående til påstanden.

– NHO avviste kravet i forhandlingene og sa at det var en sak som hørte hjemme hos politikerne, og ikke i forhandlingene. Da kan ikke NHO nå plutselig si at det undergraver trepartssamarbeidet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Dypt urettferdig

Følsvik mener det ligger til Stortinget å rette opp noe hun omtaler som «dypt urettferdig».

– Vi ønsker initiativet fra Arbeiderpartiet og SV velkommen. Det er dypt urettferdig at enkelte blir frarøvet store deler av pensjonen sin. Det må politikerne rette opp i, sier hun, og fortsetter:

– Vi må ikke glemme at obligatorisk tjenestepensjon er lovfestet og dermed noe Stortinget kan bestemme. Høyre er selv med på dette lovarbeidet i Stortinget, og det er selvsagt helt legitimt og også bra at det fremmes forslag som er både bedre og mer rettferdig enn dagens pensjonsordning.

Ap-leder Jonas Gahr Støre brukte de samme ordene som LO-nestlederen da han, sammen med SV-leder Audun Lysbakken, lanserte forslaget i VG.

– Når regjeringen ikke fremmer disse forslagene som allerede er utredet, gjør vi det, sa Støre.

I tillegg til NHO, har også forslaget høstet kritikk fra Bedriftsforbundet. «Virkelighetsfjern populisme fra Ap og SV», var dommen fra direktør Olaf Thommessen, som advarte i sterke ordelag:

– Cirka 90 prosent av norsk næringsliv består av bedrifter med under ni ansatte. Dette er norsk hverdagsnæringsliv, og det er de som får denne regningen på mellom tre og fire milliarder kroner. Det kan faktisk bety kroken på døra for enkelte.

• Å tette pensjonshull blir et hovedkravene fra et kampklart LO i årets oppgjør. Dagens ordning er «blodig urettferdig», mener LO-lederen