Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (t.v.) la tirsdag fram 27 tiltak for å bedre oppfølgingen av veteraner. Her er hun sammen med Britt Tove Berg Brestrup, president i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Litt skuffet over regjeringen

VETERANENE: – Godt utgangspunkt, gode intensjoner, men lite konkret, mener veteranene om regjeringens tiltakspakke.

Veteranorganisasjonene er litt skuffet over regjeringens tiltakspakke for soldater i internasjonale operasjoner.

Regjeringen la tirsdag fram en pakke med 27 tiltak for å styrke oppfølgingen av soldater i internasjonal tjeneste for Norge.

Oppfølgingsplanen blir møtt med forsiktige forventninger hos veteranorganisasjonene. President Britt Tove Berg Brestrup i Norges Veteranforbund Internasjonale Operasjoner vil følge det videre arbeidet med argusøyne.

– Det har vært mye prat og mange planer, men resultatene lar vente på seg, sier Brestrup til NTB. Hun oppfatter også denne oppfølgingsplanen som lite konkret.

– Det holder ikke med ord eller at man blir rørt av veteraners historier. Vi må kraftsamle nå, sier hun.

Samme inntrykk har Anders Grindaker, talsperson for Veteranforbundet Siops (Skadde i internasjonale operasjoner).

– Det er snakk om prøveprosjekt, at tiltak skal vurderes, utredes, utarbeides. Konkretiseringen er lav, sier Grindaker.

– Jeg er spent på om man har forankret alt dette i embetsverket. Hos Nav, i helsevesenet. Jeg tviler på det, sier han.

Ser på hjemmetid

Så sent som i juni fikk Forsvaret kritikk fra Riksrevisjonen. Der ble det pekt på at Forsvaret i stor skala bryter reglene for soldatenes hjemmetid mellom oppdrag og at oppfølgingen i etterkant er mangelfull og tilfeldig.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier kritikken har vært et viktig grunnlag for den oppfølgingsplanen som nå er lagt.

– De største utfordringene ligger i dag i møtet med det sivile hjelpeapparatet. Mange har sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som er nødvendig og er godt nok koordinert, sier forsvarsministeren.

Departementet skal gjennomgå normen for hjemmetid og se på retningslinjene. De skal utvikle bedre rutiner for å få oversikt over den enkeltes belastning.

Dokumentere kompetanse

I tillegg blir en viktig brikke å sørge for god overgang til det sivile liv, spesielt å komme inn i arbeidslivet. Veteranene skal få mer hjelp til å dokumentere hva slags kunnskap og kompetanse de sitter på.

Britt Brestrup fra Veteranforbundet påpeker at det allerede i et års tid har foregått et viktig samarbeid med NHO Service på dette området.

– Hvilken kompetanse ligger i det å kjøre et pansret kjøretøy? Eller å marsjere i takt? Vi må omskrive kompetansen for å bli attraktive for arbeidslivet, sier hun.

Brestrup mener dette så vel som frivillige lavterskeltilbud som lokale kameratordninger er vesentlige for mange tidligere soldater. Hun skulle ønske at regjeringen hadde lagt mer vekt på samarbeidet med de frivillige i oppfølgingsplanen.

Veterankontakter

Flere veteraner har tidligere beskrevet kampen mot hjelpeapparatet som tyngre enn selve utenlandsoppdraget. Eriksen Søreide sier det krever spesiell kompetanse å bistå denne gruppen fordi deres opplevelser er så spesielle.

Kontakten med Nav og helsevesenet skal nå bli bedre, lover hun. I et prøveprosjekt opprettes det egne veterankontakter hos Nav som er spesielt trent for slike saker. Saksbehandlingen skal etter hvert bli sentralisert.

Forsvarsdepartementet vil også se på rutinene for helseoppfølgingen. Det vurderes å gjennomføre kartlegginger etter to, fem og åtte år, slik som i Sverige og Danmark. (NTB)