Lillesand opphever tiggeforbud

Lillesand kommune var den første kommunen som innførte tiggeforbud, men onsdag besluttet bystyret å oppheve forbudet.

 

Opphevingen av tiggeforbudet ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer på et bystyremøte onsdag kveld, melder NRK.

– Innføringen av tiggeforbudet ble utslagsgivende for mitt engasjement. Det ble også en valgkampsak for KrF. Vi er veldig glade for at det nå blir opphevet, sier varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius (KrF).

Hun sier videre at hun tror den omfattende mediedekningen av forbudet har svekket kommunens omdømme.

Lillesand bystyre vedtok totalforbud mot tigging i 2014 med 15 mot 12 stemmer. Forbudet, som trådte i kraft 1. mars 2015, var igjen oppe til behandling i bystyret i juni samme år. Høyre, Frp og Pensjonistpartiet stemte da for å opprettholde forbudet.

Pensjonistpartiet engasjerte seg også aktivt for å innføre tiggeforbudet, men onsdag snudde de. Partiet stemte for å oppheve tiggeforbudet og sikret dermed flertall for å fjerne det.

Ifølge Pensjonistpartiets leder Arnt Helleren var det i 2015 snakk om aggressiv tigging, der folk følte ubehag. Han understreker at dersom tigging på nytt blir et problem, kan saken tas opp igjen slik at det kan finnes løsninger.

I Norge var tigging forbudt fram til 2006. I april 2014 fremmet Høyre og Frp et forslag på Stortinget om å gi kommunene anledning til å innføre lokale forbud. Forslaget ble vedtatt i 2015.

(NTB)