Libya-utvalg mener Grunnloven må oppdateres

Grunnloven bør endres for å gjøre det klarere når norske styrker kan brukes i utlandet, mener utvalget som har gransket Norges militærinnsats i Libya.

 

– Grunnlovsbestemmelsen er gamle, flere av dem over 200 år gamle. De gir lite veiledning for rammene for bruk av forsvaret utenfor landets grenser, sier jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen, som har sittet i utvalget.

Utvalget foreslår at Grunnloven bør gi klarere uttrykk for hvilke internasjonale operasjoner norske styrker bør brukes i, men også når og hvordan Stortinget skal involveres.

Et av ankepunktene ved den norske beslutningen om å delta i krigen, har vært at beslutningen aldri ble lagt fram for Stortinget, men ble tatt av regjeringen etter kontakt med partiledere på SMS.

Utvalget mener imidlertid at retningslinjene for å konsultere Stortinget ble fulgt. (NTB)

Les også: Utvalg om norsk Libya-innsats: Operasjonen hadde folkerettslig grunnlag