Mona Elisabeth Nyrud (46) forteller statsråd Bård Vegar Solhjell om livet sitt på Østråt. Til venstre Blåkors-direktør Magnar Lie - til høyre daglig leder på Østråt Blåkorssenter Fransisco Labbe Garcia.

Ledige rusplasser brukes ikke

AVRUSNINGSKØ: Motiverte rusmisbrukere står i behandlingskø, mens behandlingsplasser står ledige. På grunn av ferieavvikling i sosialtjenesten i Oslo er også inntakssøknadene blitt liggende i kø.

NESODDEN (Dagsavisen): - Proppen i systemet skyldes at vi ikke får tak i de personene i Sosialtjenesten i Oslo som vi trenger for å få fattet et vedtak om inntak. I inntakssamtalene skal det være med folk fra Sosialtjenesten, ellers får vi ikke refundert ei krone, sier direktør Magnar Lie i Blåkors.

 

17 på venteliste

Idyllisk liggende Østråt Blåkorssenter rett ved Bunnefjorden på Nesodden har plass til 31 rusmisbrukere, 28 av dem er forbeholdt Oslo kommune. I hele sommer har sju-åtte rom stått tomme, mens 17 rusmisbrukere har stått på venteliste. En døgnplass her koster 1700 kroner.

- Den største regningen betaler rusmisbrukerne som blir gående på gata og ruse seg og hindres i å få behandling. Men det går også ut over driften av Østråt og det totale tilbudet til pasientene som allerede er her. Vi får bare betalt «stykkpris» for hver pasient. Ingen pasient, ingen betaling. Vi har tapt en halv million kroner i sommer på grunn av dette, sier Lie og etterlyser et henvisningssystem som fungerer lettere og ikke er avhengig av når den enkelte saksbehandler i Nav i Oslo avvikler ferien sin.

- Er dette henvisningssystemet bare et problem i ferier?

- Nei, men flaskehalsen er størst i ferier og rundt ferietid. Rusmisbrukerens liv er det samme i ferien, sier Lie som har invitert miljøvernminister Bård Vegar Solhjell til Østråt for å belyse problemet.

Miljøvernministeren, fordi Solhjell har engasjert seg sterkt i rusomsorg tidligere. Både Solhjell og Dagsavisen får snakke med fornøyde brukere på Østråt.

 

Sjeleglad

Mona Elisabeth Nyholt (46), opprinnelig fra Nannestad, var sjeleglad da hun fikk plass på Østråt i fjor vinter. Hun var innlagt på Gatehospitalet i Oslo da hun ble henvist. To uker etter var hun på plass i det koselige lille huset hun deler med tre andre - og en katt. Husene har brukerne kalt opp etter beliggenheten: Solgry, Utsikten, Kilden, Eikåsen og Furuly, der Mona Nyholt bor. Her har alle eget rom, resten er fellesrom der brukerne må lære seg å leve tett innpå hverandre. Ikke alle har botrening fra før.

- Jeg har injisert heroin i årene mine i 30 år. Jeg hadde ikke årer igjen. Som du ser har jeg transplantert hud på beina, sier hun og viser fram føtter som fremdeles er hovne, gule og blå.

- Det er som regel helsa som stanser det for de fleste av oss, legger hun til.

Thorkild Krosby (45) har vært på Østråt i ni måneder, og ser for seg at oppholdet må vare i tre år. Om det skal nytte.

- Jeg har vært heroinist og injisert stoff i årene i 24 år. Så blei jeg rusfri i tre og et halvt år. Da moren min døde, merket jeg at det så smått begynte å skjære seg igjen. Jeg ba om å bli lagt inn, men ble ikke hørt av Nav-konsulenten min. Hun visste hva som var bra for meg, sier Krosby.

Etter fire måneder sprakk han så det suste og var tungt på kjøret med injeksjoner og piller i 18 måneder. Det skulle ta 22 måneder før han kom inn på rehabilitering på Østråt. Her får han metadon, jobber med seg selv og går til psykolog i Oslo. Uten bestått ungdomsskole har han mye å ta igjen. Utdanning, trening og villmarksliv står først på prioriteringslista.

- Jeg veide 52 kilo da jeg kom til Østråt. At det tar så lang tid å få en behandlingsplass, er døden for dem som står og venter. Bokstavelig talt, sier han.

 

Saken løst

Da Dagsavisen i går ettermiddag tok opp saken med Anniken Hauglie, byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, ba hun byrådsadministrasjonen undersøke hvor proppen i flaskehalsen sitter.

- Byråkratiet skal ikke legge hinder i veien slik at behandlingsmotiverte rusmisbrukere står i kø når det er ledige plasser. Inntakssystemet skal ikke være så sårbart under ferieavvikling, sa Hauglie til Dagsavisen.

En time seinere ringte Magnar Lie i Blåkors og fortalte om hektisk møtevirksomhet. Blåkors skulle ha misforstått inntaksreglementet. I framtida kan Østråt Blåkorssenter nå ta inn pasienter, selv om saksbehandleren i kommunen er på ferie, har sluttet eller er utilgjengelig. Kontrakten med kommunen kan skrives seinere.

Case closed.

nina.johnsrud@dagsavisen.no

 

BEHANDLINGSKØ

I Oslo var det 21. august i år totalt litt over 40 ledige behandlingsplasser på rusinstitusjonene.

Vel 145 står på venteliste eller er i en begynnende inntakskø med avrusning.

Tallene oppdateres hver uke og inneholder både akuttplasser, korttidsplasser og rehabilitering.

Kilde: Velferdsetaten i Oslo kommune 
og Blåkors