Lader opp til 2022

Et nytt prosjekt i Oslo kan legge til rette for en smertefri overgang til eldrosjer i hele landet.

 

Med 2 millioner kroner i klimasatsmidler fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) skal det etableres fire-fem hurtigladeenheter for dobbelt så mange drosjer i Olav Vs gate, like ved rådhuset. En av dem skal være en superhurtiglader med en effekt på hele 350 kW. Det skal også utvikles en egen app-løsning slik at drosjesjåførene kan forhåndsbestille plass ved en av hurtigladerne.

– Et kjempeviktig tiltak. Dette vil få flere drosjeeiere over til eltaxi, sier Trond Sømme, som i 2013 var den første drosjeeieren i Oslo som byttet ut fossilbil med elbil.

Les også: Elektrisk glede

– Trenger ladestasjoner

– Hvordan har denne overgangen gått?

– Det har fungert bra. Det er bare ett problem – ladingen, svarer Sømme.

– Jeg er heldig som kan lade hjemme i garasjen. Mange andre har ikke den muligheten. Det vi trenger er ladestasjoner, ikke på Karihaugen eller Stovner, men ladestasjoner som er sentralt plassert der hvor det er mest drosjetrafikk.

Det får Sømme med løsningen som skal være på plass i 2020 i Olav Vs gate. Den må bli etterfulgt av flere lignende ladestasjoner, for i løpet av tre og et halvt år skal alle de nær 2.500 drosjene i Oslo være utslippsfri.

Det skjer som følge av en endring av yrkestransportloven, som Stortinget vedtok i fjor. Endringen innebærer at både Oslo og alle landets fylkeskommuner, nå har fått anledning til å stille krav om at de med drosjeløyver skal ta i bruk lav- eller nullutslippsbiler.

Den muligheten har Oslo allerede benyttet seg av med tidsfrist 2022. «Flere andre fylkeskommuner er i gang med utredninger og prosesser for å vurdere eventuelle krav til løyvehavere», ifølge en rapport fra Vista Analyse.

Ifølge den samme rapporten har Oslo 22 prosent av drosjene i Norge, etterfulgt av Hordaland (11 prosent), Rogaland (9 prosent) og Akershus (9 prosent).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

517 millioner km

Ved utgangen av 2016 var det totalt 8.173 drosjeløyver her til lands. Samme år kjørte drosjene nær 517 millioner kilometer til sammen. Antallet elbiler blant dem er fortsatt forsvinnende lite. Dermed bidrar drosjenæringen fortsatt til betydelige utslipp av klimagasser.

– Ikke alle sjåfører er voldsomt miljøbevisste, konstaterer Sømme.

Nå må de samme sjåførene begynne å forholde seg til to framtidige årstall; 2022 i Oslo, og 2025 nasjonalt sett.

– Målet for drosjene, som for resten av kollektivtrafikken, er at de skal være fossilfri fra 2025, påpeker Elvestuen.

Les også: Elbil-bonanza

Håper å inspirere andre

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), sier hun er veldig glad for de to millionene i klimasatsmidler, og håper tilretteleggingen for å få flere eldrosjer kan bli til inspirasjon for andre byer. Oslo har allerede fått flere henvendelser fra andre byer om dette.

I alt 252 tiltak har fått penger fra klimasatsordningen i år. 150 millioner kroner er satt av i statsbudsjettet til kommuner og fylkeskommuner som vil gjennomføre prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les også: Opptatt, opptatt, opptatt!