Maria (4) har norsk far, kenyansk mor og er norsk statsborger. 20. mai vil lagmannsretten starte ankesaken som vil avgjøre om Maria får vokse opp sammen med moren sin i Norge, eller om Norge skal ha lov til å utvise sine egne borgere. FOTO: ARNE OVE BERGO

Kunstnere slår ring om Maria

STØTTE: Forfattere, poeter, filmskapere og musikere slår ring rundt Maria (4) for å sikre at den norske jenta får bli i Norge sammen med sin kenyanske mor.

Blant dem er Jon Michelet, Vibeke Løkkeberg og Herbjørg Wassmo. De synes det er det glade vanvidd at den norske statsborgeren Maria skal sendes med moren til slummen i Kenya, istedenfor at Maria skal få vokse opp i velstående Norge sammen med sin mor.

I et åpent brev adressert til «Lille norske Maria» skriver bestselgerforfatter Michelet:

- Hvis norske myndigheter gjør alvor av å sende ut lille norske Maria fra landet, synes jeg de også bør sende ut meg! For hvor norsk er jeg egentlig? Etternavnet mitt er fransk. Det har jeg vel etter en eller annen fransk rundbrenner som kom til Norge, og satte unger på alle kvinnfolk han kom over. Og farmora mi var tysk. Ikke bare det. Hun var fra Preussen. Da farmora mi fødte faren min utenfor ekteskap i Øymark i aller innerste Østfold, da var hun ikke norsk statsborger. Hun var tysk. Så hvilken rett hadde egentlig faren min til å vokse opp i Norge, spør Michelet.

 

Barnets beste, tja ...

I november i fjor stilte Oslo tingrett og tingrettsdommer Torjus Gard seg bak Utlendingsnemndas vedtak om å tvangsutsende Marias mamma - og Maria - til en framtid i slummen i Nairobi. Den fire år gamle jenta har norsk far, er norsk statsborger, snakker norsk og har aldri vært i Kenya før. Tingretten skriver at Maria «er så liten at hun ikke har opparbeidet noen tilknytning til Norge av betydning. Barnets beste er et grunnleggende hensyn, men ikke det eneste som skal vektlegges.»(...) «Retten er ikke i tvil om at respekten for Marias familieforhold til moren bør veie mer enn respekten for dets statsborgerskap, hvis det ses som en motsetning,» står det i dommen.

 

Ny sjanse 20. mai

Maria, moren og deres mange s støttespillere stiller nå sin lit til lagmannsretten som starter ankebehandlingen av saken 20. mai.

Moren føler at hun er i en umulig valgsituasjon. Hun vil ikke vil ta med seg Maria til en oppvekst i nød og fattigdom i Kenya, men hun vil heller ikke la datteren bli igjen alene og overlate henne til barnevernet i Norge. Marias far har kun møtt henne én gang og har sagt fra seg foreldreansvaret.

- Dette er helt absurd. På tross av at alle mener at moren er en god omsorgsperson, kan datteren komme til å vokse opp hos fremmede mennesker, sier daglig leder Gerd Fleischer i SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

Marias mor kom til Norge fra Kenya for snart sju år siden. Hun fikk avslag på søknad om asyl i november 2008. Avgjørelsen ble påklaget til Utlendingsnemnda som avslo klagen i januar 2010, med utreisefrist i mars. Kvinnen var da fem påmåneder på vei med Maria som ble født 20. april. Hun søkte familiegjenforening med sin nyfødte norske datter. Utlendingsnemnda avslo søknaden om familiegjenforening i juli 2012. Samtidig vedtok Utlendingsdirektoratet å utvise moren med fem års innreiseforbud til Norge og Schengen.

- Dette er en farlig sak. Dersom staten vinner i rettssystemet, er det skapt en svært stygg presedens om at norske barn kan utvises til hvilken som helst skjebne. Det kan bli direkte farlig å være barn i Norge, sier Gerd Fleischer.

nina.johnsrud@dagsavisen.no