ENDRER POLITIKK? KrFs landsmøte skal i slutten av april stemme over et tilleggsforslag om at rusavhengige bør få helsehjelp fremfor bøter og fengsel. Her vises skyggen til partileder Knut Arild Hareide under en tale til KrFs landsstyre i 2012.

KrF vurderer å slutte med straff

Forslag om at rusavhengighet bør behandles som en sykdom skal opp på landsmøtet til KrF. Partiets programkomite har gitt grønt lys til tilleggsforslaget.

- Jeg tror det går igjennom, sier forslagsstiller fra Buskerud, Mats Skaar, som står på tredjeplass for partiet fra fylket.

Buskerud KrF har levert tilleggsforslag til programmet KrF skal stemme over på sitt landsmøte etter påske. Vender resten av landsmøtet tommelen opp, vil det få stor betydning for hvordan partiet utad viser at de ser på rusavhengige.

Det blir i så fall første gang partiet så tydelig banker gjennom at de vil slutte å straffe rusavhengige, og heller gi dem helsehjelp.

- Vi har fått en positiv innstilling fra programkomiteen. Det gjør at sannsynligheten er stor for at det går gjennom, sier Skaar.

Les også: En app kan bli rusavhengige "Fredrik"s redning

Politisk vind i ruspolitikken

En positiv innstilling betyr at partiets programkomite har gitt grønt lys til forslaget, som landsmøtet så skal stemme over.

Med det star de isåfall første skritt på veien i å slå følge med en gjeng politiske kolleger fra en bredde av det politiske spektrum. Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte for et par uker siden at de vil flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet og inn i helsevesenet. Like før bestemte Høyre seg også for å erstatte straff med behandling, og SV å avkriminalisere bruk og besittelse. Miljøpartiet De Grønne har hatt avkriminalisering programfestet siden 1997.  Også Venstre var tidlig ute med å vedta avkriminalisering..Ap  er i bevegelse.

KrF derimot, har blitt beskrevet blant annet i ordelag som at de er «fariseere med sin ruspolitikk», som «står i veien for framgang og nestekjærlighet». Dagsavisens kommentator Hege Ulstein beskrev nylig partiets ruspolitikk med at KrF «fortsatt drar beina etter seg».

Les også: Vært for avkriminalisering i 20 år - mener målet nå er innen rekkevidde

Vil inspireres av Portugal-modell

Skaar i KrF mener det er feil, og hevder at også KrF er på god gli her. 

Selv begrunner han forslaget fra eget fylke slik:

- Tenk deg en heroinmisbruker i Oslo som kun har et ønske i livet: Å komme seg ut av rusavhengighet. Skal vi da møte ham med bøter som han ikke kan betale, som så samles opp til fengselsstraff? Det er ikke veien å gå, sier han.

Han ser, i likhet med Senterpartiet, for seg en modell a la den de har i Portugal. Her blir de som blir tatt for å ruse seg, bedt om å møte i en nemnd. Dersom de ikke møter opp i nemnda over lengre tid, risikerer de derimot straff likevel.

Les også: Ber Ap-landsmøtet vurdere statlig salg av cannabis

- Salg skal fortsatt straffes

Forslaget partiet skal stemme over i slutten av april lyder som følger:

«Det er viktig for KrF at de rusavhengige får hjelp hos det best kvalifiserte fagpersonell. Vi mener rusavhengighet burde behandles mer som sykdom enn som kriminalitet. De rusavhengige trenger tilbud og muligheter utenfor ruslivet for å endre sine vaner. Dessverre mister mange unge flere muligheter i livet når de ikke lenger har prikkfri vandel. KrF vil derfor se på mulighetene for alternativ til straff for rusavhengige.»

Skaar understreker at et ja til dette ikke betyr at KrF åpner for legalisering.

- Salg av narkotiske stoffer skal fortsatt straffes. Vi har en tydelig politikk på at disse stoffene er forbudte.