Helt siden november i fjor har norske politifolk båret skytevåpen på hofta, etter anmodning fra Politidirektoratet og tillatelse fra Justisdepartementet. Ifølge PST skal politifolk være mulige terrormål. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Krever våpensvar

Snart har politiet vært midlertidig bevæpnet i et halvt år. – Nå må justisministeren til Stortinget, krever SV.

Helt siden november i fjor har norske polititjenestemenn gått med pistol på hofta, selv om politiet her til lands i prinsippet fortsatt skal være ubevæpnet. Grunnen er terrortrusselen mot Norge, som PST har unntatt offentlighet.

Nå krever Sosialistisk Venstreparti at justisminister Anders Anundsen kommer til Stortinget for å redegjøre for den midlertidige bevæpningen.

– Jeg kan heller ikke se at det er godt begrunnet at væpnet politi i Norge er et godt svar på en generell internasjonal terrortrussel. Jeg tror ikke det gjør oss tryggere. I det lyset syntes jeg justisministeren har gjort lite for å begrunne og få fram hvorfor de mener det er riktig med bevæpning, sier nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell.

Spørsmål om trygghet

Grunnen til bevæpningen er trusselsituasjonen mot Norge, og at PST mener at særlig uniformert politi er potensielle terrormål. Siden november har Politidirektoratet spurt departementet en rekke ganger om forlengelse av bevæpningen, og fått ja hver gang.

– Jeg mener det er svært uklokt av justisministeren at han ikke tok initiativ til å samle støtte fra Stortinget på et tidligere tidspunkt, sier Solhjell.

Går ut søndag.

Justisministeren har tidligere gjentatt at han er enig i at Stortinget bør informeres dersom bevæpningen blir langvarig, men har ikke presisert når det er.

På søndag går den midlertidige bevæpningstillatelsen ut, og Politidirektoratet har for lengst spurt om å få forlenge den i ytterligere åtte uker.

– Jeg vil gjerne sende en utfordring til Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. De har alle sagt at de ikke tror Norge blir tryggere av et bevæpnet politi. Hvorfor tror man det da blir tryggere av midlertidig bevæpnet politi? spør Solhjell.

 

 

– Kommer når det kommer

Ingen vil svare på om politiet vil fortsette å bære våpen neste uke.

– Det spørsmålet må du rette til Justisdepartementet, var den kontante beskjeden fra Politidirektoratet (POD).

Det er POD som må sende en anmodning til departementet, og så departementet som eventuelt må si ja eller nei til å fornye søknaden. Allerede kort tid etter den forrige tillatelsen ble gitt, sendte POD en ny søknad. Men i går, tre dager før fristen går ut, ville ikke departementet gi noe svar på om de vil si ja eller nei.

– Svaret kommer når det kommer, er beskjeden fra kommunikasjonsavdelingen til justisminister Anders Anundsen.