Slike scener, som her fra Skøyen stasjon i Oslo, har vært dagligdagse de siste månedene. – Det er ikke godt nok når folk blir stående igjen på perrongene, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i slutten av februar. Nå ber Jernbanealliansen ham om å gjøre noe med det. Alliansen består av LO, LO Stat, arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Trygg Trafikk, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom.

Krever mer vedlikehold av jernbanen

– Situasjonen for jernbanen er kritisk, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen. Løsningen er mer penger til vedlikehold og godstiltak, mener alliansen.

 

Kritikken har haglet mot alt og alle som har å gjøre med jernbane i Norge, i år (se fakta under saken). Dette bør regjeringen ha klart i minne i det videre arbeidet med statsbudsjettet for 2019, mener Jernbanealliansen, som omfatter blant annet LO og Spekter.

«Togtilbudet må være pålitelig for at folk og næringsliv skal kunne satse på å bruke jernbanen», heter det i et brev Jenbanealliansen har sendt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), i den anledning.

Slik det ligger an nå, frykter Jernbanealliansen at jernbanens omdømme skal bli varig svekket, med de negative konsekvenser det vil kunne få for både godstrafikken, miljøet og trafikksikkerheten.

Nye problemer

Denne uka har begynt som så mange andre i år. Det drøyde ikke lenge før Bane Nor måtte melde om nye problemer. Tirsdagen startet med følgende trafikkmelding: «Nordlandsbanen: Forsinkelser ved Hommelvik. Det er forsinkelser ved Hommelvik pga. feil på en sporveksel.»

Punktlighetsstatistikken til Bane Nor sier også sitt. Hittil i år har bare 54 prosent av godstogene fra Alnabru vært punktlige, mens 63,4 prosent av godstogene samlet sett, har vært punktlige. Togpassasjerer i rushtiden i Oslo har det ikke stort bedre. 77 prosent av togene de bruker, har vært punktlige hittil i år. Også det er et stykke under målsettingen, for å si det slik.

Jernbanealliansen mener det er selvsagt at regjeringen møter disse utfordringene med enda mer penger til vedlikehold for blant annet å sikre at alle sporvekslere og kjøreledninger fungerer som de skal. Men dette er ikke noe alliansen tar for gitt.

– Det vi er redde for er at pengene i stedet vil gå til ting det er fint å åpne med korpsmusikk og snorklipping, sier Schlaupitz.

– Hvor mye mer er det nødvendig å bruke på vedlikehold?

– Vårt innspill til regjeringen innebærer at posten for drift og vedlikehold totalt må økes med 10 prosent, svarer Schlaupitz.

Jernbanealliansen mener i tillegg at det er nødvendig å øke beløpet som brukes på tiltak for å styrke godstrafikken, med hele 80 prosent i 2019.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

1,3 milliarder mer

I kroner og øre betyr det 860 millioner kroner mer til drift og vedlikehold (til 9,1 milliarder) og nær en halv milliard kroner mer til godstiltak enn i år (til nær 1 milliard).

Ifølge Jernbanealliansen vil det å øke disse bevilgningene så mye, ikke innebære noe mer enn hva Nasjonal transportplan legger opp til for å redusere vedlikeholdsetterslepet og øke mengden med gods som transporteres med tog og båt i stedet for med lastebiler.

Les også: Slik blir den blå jernbanen

 

Togproblemene

* Ferdigstillelsen av dobbeltspor på intercitystrekningene kan bli inntil fire år forsinket, ifølge Bane Nor.

* NSB har kvittet seg med så mange ansatte at 10 prosent av togene på Østlandet enten er innstilt eller har færre vogner enn normalt.

* Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for ikke å ha lyktes med å få mer gods over på jernbane og båt.

* Gjentatte ganger i år har det vært store problemer i avviklingen av togtrafikken på grunn av tekniske problemer og store mengder snø.

* Mange togpassasjerer har blitt stående i kulda på perrongene i lang tid.