- Flere menn som er omskåret føler seg krenket fordi de ikke fikk velge selv. Inngrepet kan føre til problemer med både ereksjon og orgasme, sier Mats Fernando Liland i nettverket «Stopp omskjæring».

Krever 18-årsgrense for omskjæring

Nettverket «Stopp omskjæring» krever 18 års aldersgrense når lov om rituell omskjæring på offentlige sykehus trer i kraft 1. januar.

Innenriks

- Konsekvensene av omskjæring av gutter kan være så alvorlige at det krever samtykke. Inngrepet er irreversibelt og kan føre til problemer med både ereksjon og orgasme. Flere menn føler seg krenket fordi de ikke fikk velge selv, sier Mats Fernando Liland, talsperson for Stopp Omskjæring.

Stopp Omskjæring er et nettverk av personer som i tre år har engasjert seg mot omskjæring av barn og tar utgangspunkt i barns grunnleggende menneskerettigheter. Nettverket frykter at dagens antall på 2.000 omskjæringer i året vil øke kraftig når autorisert helsepersonell pålegges å utføre inngrepet.

 

- Virker legitimerende

- Det kan feilaktig gi inntrykk av at omskjæring er medisinsk begrunnet og gå på bekostning av prioritert helsehjelp. Vi oppfordrer helsepersonell til å bruke muligheten til å reservere seg - og i alle fall ikke tilby inngrepet til spedbarn. Selv når inngrep utføres på sykehus, påføres barnet smerte og utsettes for risiko for alvorlige komplikasjoner. I verste fall kan barnet dø, sier Liland.

Norsk barnelegeforening og Barneombudet er sterkt kritiske til den nye loven. Barnelegeforeningen vil respektere loven, men mener likevel at rituell omskjæring bryter med medisinsk-etiske prinsipper og ikke bør prioriteres av offentlige sykehus.

- Hvis det først skal gjøres, bør det overlates til kompetent helsepersonell under forsvarlige forhold på private sykehus, sier Barnelegeforeningens leder, Jan-Petter Odden.

- Inngrepet krever en adekvat smertelindring som krever personell med tilstrekkelig kompetanse til å bedøve nyfødte og småbarn. Skal man være helt sikker på at inngrepet er smertefritt, må barnet legges i narkose. Narkose på nyfødte er ikke uten risiko og krever spesiell kompetanse. Denne kompetansen har ikke alle helseforetak, påpeker Odden, som er klinikksjef ved barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus.

- Inngrepet har ikke noen medisinsk indikasjon i Norge, det er irreversibelt, og det utføres på ikke-samtykke-kompetente guttebarn. Vi mener at dette bryter med Barnekonvensjonen, sier Odden.

- I og med at dette ikke er helsehjelp, men et kulturelt og religiøst betinget inngrep, så bør det ikke prioriteres av de offentlige sykehusene, sier Odden.

 

Allerede ventetid

Han påpeker at det allerede er ventetid på mange medisinsk indiserte prosedyrer hos barn.

- Helsepersonell har allerede uttrykt en sterk motvilje både mot å utføre og delta under prosedyren. Mange helseforetak vil av den grunn kunne få problemer med å gjennomføre inngrepet, selv om de skulle ha kapasitet.

Ifølge Stopp Omskjæring er rituell omskjæring av gutter et inngrep hvor opptil 50 prosent av penishuden fjernes. Forhuden er en svært sensitiv struktur som har flere viktige funksjoner og bidrar til seksuell nytelse, både for mannen og hans partner.

- Vi mener at gutter blir diskriminert ved at de ikke nyter samme beskyttelse av kjønnsorganet som jenter. Et økende antall jøder og muslimer lar være å omskjære guttebarn. Noen føler seg likevel presset. En aldersgrense kan bidra til at de står imot presset, sier Mats Fernando Liland.

Dagsavisen i går.