Kraftig økning i politiets innsyn i mobildata

Politiets etterspørsel og tilgang til data fra mobiltelefoner som er påslått, men ikke i aktiv bruk, har økt betraktelig de siste årene.

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ser en økning i politiets etterspørsel av innsyn i signaliseringsdata, informasjon som basestasjoner plukker opp mens telefonen er på, ifølge Aftenposten.

Teleselskapene har lovpålagt taushetsplikt, og det er Nkom som behandler anmodninger om fritak fra denne. I 2015 ble det gitt unntak fra taushetsplikten om signaliseringsdata for 196 telefonnumre. To år senere, i 2017, ble det gitt innsyn i 819 numre.

– Det er viktig å vite at politiet ikke bare kan be om informasjon uten videre, det skal hjemles og begrunnes, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

Les også: Nasjonal sikkerhetsmyndighet får sterk kritikk av EOS-utvalget

Politiet begrunner den økte etterspørselen med at flere i større grad bruker smarttelefoner.

– For å sikre denne typen spor øker behovet mer for signaleringsdata sammenlignet med de tradisjonelle trafikkdataene knyttet til SMS og mobil tale, sier leder av straffesaksseksjonen i Politidirektoratet, Harald Bøhler.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I 2017 ble det gitt fritak fra taushetsplikten for elektronisk kommunikasjon til Nkom for totalt 2.822 numre. Nkom anslår at 5 til 10 prosent av anmodningene får avslag. (NTB)