Annonse
Utlendingsnemnda skal få tilbake rollen som et selvstendig, domstolslignende organ. – Det er bra, for vi må ha en uavhengig klageinstans, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.

Komité: UNE får tilbake rollen som et selvstendig organ

Utlendingsnemnda (UNE) skal få tilbake rollen som et selvstendig, domstolslignende organ, der utgangspunktet er at nemnda skal være unntatt politisk styring.

Annonse
Innenriks

 

Kommunalkomiteen på Stortinget har ferdigbehandlet og levert innstilling om «Endringer i utlendingsloven – videreføring av innstramninger». Her napper Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti instruksjonsretten fra regjeringen, skriver Vårt Land.

– Det er bra, for vi må ha en uavhengig klageinstans, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.

Hun er glad stortingsflertallet nå holder regjeringen på god avstand fra UNE. Heretter kan de bare styre nemnda med lov og forskrifter.

Høsten 2015 kom det så mange asylsøkere til Norge, særlig via Russland til Finnmark, at regjeringen la fram en pakke med innstramminger av utlendingsloven. Mest kontroversielt var ønsket om retten til å instruere UNE.

Storparten av innstrammingene ble støttet av nær alle partier, bare SV og MDG sto utenfor asylforliket. Retten til å instruere UNE ble sikret med støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens Venstre og KrF protesterte.

I januar sendte innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) pakken med midlertidige innstramminger på høring. Hun ønsket å videreføre dem på permanent basis. (NTB)

Annonse