Annonse
Finansminister Siv Jensen (Frp) vil kvitte seg med SSB-sjefen, og gjør det klart at tilliten er borte.

Knallhard maktkamp

Etter flere uker under press, slo SSB-sjef Christine Meyer voldsomt tilbake mot Frp-statsråd Siv Jensen. Og Jensen slo like hardt tilbake.

Annonse
Innenriks

 

Av Bjørn S. Kristiansen og Sofie Prestegård

Striden om Statistisk sentralbyrå (SSB) og byråsjef Christine Meyer er ikke over.

Torsdag, i forkant av et tredje møte mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) som skulle avholdes fredag morgen, meldte flere medier at Meyer var ferdig i jobben.

Til møtet fredag stilte derfor Meyer med advokat, noe som medførte at møtet mellom de to ikke ble noe av.

SSB-sjefen gjorde på en etterfølgende pressekonferanse det samtidig klart:

– Jeg har ikke levert noen oppsigelse, og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse.

Og så gikk hun til frontalangrep på finansministeren.

– De siste ukers hendelser har gjort at jeg er bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig, og skal ikke styres politisk, sa Meyer.

Da finansministeren senere trommet sammen til en egen pressekonferanse, avviste hun Meyers beskyldninger, og sa:

– Christine Meyer ble torsdag gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit. Det mener jeg hun må vurdere nøye.

Les også: Mener de er barbert til beinet

Uklar Meyer-skjebne

Men basert på egen uttalelse samt uttalelser fra hennes advokat, er det lite som tyder på at hun er innstilt på å gå frivillig fra sjefsstillingen.

Samtidig er Meyer utnevnt av Kongen i statsråd, og har sterkt stillingsvern som såkalt statsansatt (tidligere het stillingen tjenestemann). Og da finansministeren på pressekonferansen fredag ettermiddag ble presset på hvilke grep hun vil foreta seg dersom Meyer ikke selv går fra jobben, hadde Frp-statsråden ikke andre svar enn å gjenta at hun hadde meddelt Meyer at tilliten er borte, og at SSB-sjefen nøye må vurdere dette.

Meyer har rettet krass kritikk mot Jensen, som hun formelt er underlagt.

SSB-sjefen mener byrået er utsatt for politisk press på innvandringsfeltet. Hun hevdet også at stridens kjerne – omstillingsprosessen i byrået – har vært forankret både i departementet og i SSB-styret.

Jensen hevder på sin side at både styret og departementet gjentatte ganger har advart Meyer om prosessen hun er i gang med.

Les også: Krever at SSB-kutt blir stoppet

Ap: Hvem snakker sant?

Nestleder og finanspolitisk talsperson i Ap, Trond Giske, mener det voldsomme oppgjøret mellom Meyer og Jensen fredag etterlater flere ubesvarte spørsmål:

– Dette er en alvorlig situasjon. Det første spørsmålet er: Hvem snakker sant? Er det Meyer eller Jensen?

– Meyer kommer med alvorlige beskyldninger. Hun sier på sin side at hun har hatt støtte for prinsippet som ligger til grunn for omstruktureringen, mens Siv Jensen mener hun har bedt henne vente.

Giske etterspør også svar på hvorfor Jensen ikke har reagert tidligere.

– Det er det andre spørsmålet. Marianne Marthinsen stilte tidlig i vår spørsmål om denne omorganiseringen. Arbeidslivets parter har tatt det opp, og flere medier har skrevet om den. Først når innvandringsregnskapet kom på agendaen så hun behov for å gripe inn, sier Giske, som legger til:

– Har ikke Siv Jensen tillit til Meyer så er hennes tid som SSB-sjef omme. Det er bare et spørsmål om tid, og sikkert et spørsmål om penger også. Det skjønner alle.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Svarer ikke direkte

Dagsavisen sendte fredag ettermiddag følgende spørsmål til finansministeren:

– Meyer sa tidligere i dag at prosessen har vært forankret i styret og i departementet. Er dette rett eller galt?

Dette velger Jensen ikke å svare direkte på, men kommunikasjonsavdelingen i departementet sender over flere av de forhåndsskrevne uttalelsene Jensen ga under pressekonferansen.

– Både Finansdepartementet og styret i SSB har gjennom hele denne prosessen bedt ledelsen i byrået om å ta hensyn til at det er satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven. Vi har også gjentatte ganger advart mot å foreta større endringer på de områdene som omfattes av utvalgets arbeid og tilrådinger.

– De planlagte endringene i forskningsavdelingen har skapt bekymring for om SSB i tilstrekkelig grad vil kunne levere gode økonomiske modeller og analyser til departementene, Stortinget, partene i arbeidslivet, til media og til allmennheten for øvrig. Det har også vært tema i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SSB ved flere anledninger i år, og i mine samtaler med Christine Meyer, heter det i uttalelsene.

 

Bråket i SSB

* Et planlagt møte mellom SSB-sjef Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå og finansminister Siv Jensen (Frp) fredag morgen ble avlyst. Ifølge Meyer var årsaken at hun ikke fikk ta med seg advokat Dag Steinfeld som rådgiver i møtet med finansministeren.

* Meyer møtte i stedet administrativ ledelse i Finansdepartementet. Til mediene sier SSB-sjefen at hun ikke har fått varsel om oppsigelse og at hun ikke er «ferdig i jobben». Flere medier meldte torsdag at Meyer ville gå av.

* Bakgrunnen for hele striden er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.

* Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876. Striden står dels mellom ulike fagmiljøer. Der enkelte uttrykker et ønske om at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, vil andre heller vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

* Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.

* Kritikk er også rettet mot Christine Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

* Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vekket bekymring i regjeringspartiet Frp og fått flere til å stille spørsmål ved SSB-sjefens objektivitet og integritet. Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge. At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet.

Kilder: NTB, Aftenposten

Annonse