Advokatbevillingsnemnda fratok Sigurd Klomsæt bevillingen 15. august etter at han ble beskyldt for å ha lekket bilder og saksmaterialer fra etterforskningen av Anders Behring Breivik til mediene.

Klomsæt til Høyesterett

Advokat Sigurd Klomsæt tar spørsmålet om sin advokatbevilling til Høyesterett.

Klomsæt og hans advokat John Christian Elden ba lagmannsretten oppheve avgjørelsen om at han skulle fratas bevillingen i august.

– Vi synes det er uheldig at lagmannsretten av formelle grunner mener at de ikke kan behandle saken, og vil be Høyesterett avgjøre dette. Avgjørelsen er så viktig både for Klomsæt og hans klienter at vi mener lagmannsretten må se på realiteten, sier John Christian Elden til NTB.

Advokatbevillingsnemnda fratok Sigurd Klomsæt bevillingen 15. august etter at han ble beskyldt for å ha lekket bilder og saksmaterialer fra etterforskningen av Anders Behring Breivik til mediene.

Dette ble avslørt da politiet hadde merket dokumenter elektronisk. Klomsæt selv har hele tiden nektet for å ha noe med lekkasjene å gjøre og klaget nemndas beslutning inn for retten.

7. september sa Oslo tingrett seg enig med Advokatbevillingsnemnda, og mente Klomsæt burde avslutte sin virksomhet innen 10. september.

Denne avgjørelsen anket Klomsæt videre til Borgarting lagmannsrett, som ifølge P4 støtter tingretten på alle punkter. De pålegger også Klomsæt å betale sakskostnader på 8.000 kroner.