Klart for ny runde i rettsdramaet «purk eller skurk»

Var Eirik Jensen (61) en hederlig, men ukonvensjonell politimann, eller hjalp han i en årrekke en av Norges største hasjbaroner? Nå skal en jury avgjøre saken

Av NTB-Bibiana Piene

«Ingenting kommer til å bli som før».

Slik startet den først suspenderte, nå pensjonerte politioverbetjenten Eirik Jensen sin forklaring i Oslo tingrett i januar i fjor.

Han fikk rett. I en knusende dom fant tingretten Jensen skyldig etter tiltalen og dømte ham til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

28. august begynner ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot Jensen og hans medtiltalte Gjermund Cappelen. Saken er unik i norgeshistorien, og etterforskningen blant tidenes dyreste.

Les også: Eirik Jensen og korrupsjonsskandalen i Oslopolitiet.

Ikke trodd

I tingretten festet dommer Kim Heger og hans to meddommere ingen lit til Jensens forklaring om sitt langvarige forhold til Cappelen.

I dommen slår de fast at Jensens medvirkning «må anses som en sentral og viktig del av Cappelens hasjvirksomhet».

Cappelen har erkjent skyld i innførsel av minst 16,8 tonn hasj til Norge. For det ble han dømt til 15 års fengsel. Hasjbaronen mener imidlertid han bør få mer i strafferabatt for å ha trukket Eirik Jensen inn i saken og har derfor anket straffutmålingen.

Les også: Cappelen: – Jeg har dolket Eirik Jensen i ryggen

Mye på spill

I tingretten satt de to medtiltalte noen meter fra hverandre, men vekslet knapt et blikk i løpet av de drøyt fem månedene rettssaken varte. Nå skal de igjen kives om å bli trodd.

Det store spørsmålet er om Jensen og hans forsvarere greier å så nok rimelig tvil hos juryen til at den frikjenner ham. Eirik Jensen har ikke ønsket å la seg intervjue i forkant av rettssaken.

Jussprofessor Mads Andenæs gir Jensen 50–50 prosent sjanse til å lykkes.

– Dersom forsvarer greier å splitte opp saken i mange enkeltspørsmål som det kan sås rimelig tvil om, kan det bli svært vanskelig for juryen å ta stilling til skyldspørsmålet. Dette blir en utfordring for rettens administrator, sier Andenæs til NTB.

For Cappelen kan en frikjennelse av Eirik Jensen bety at han mister strafferabatten.

Les også: Ekspolitimann Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Uløste spørsmål

Jensen må blant annet klare å overbevise juryen om at han ikke hadde peiling på Cappelens hasjvirksomhet, noe tingretten fant svært lite sannsynlig – dersom han da velger å fastholde forklaringen.

Trolig må retten også igjen ta stilling til hvor det har blitt av pengene – 12–15 millioner kroner – som Cappelen hevder han har betalt Jensen i bytte mot beskyttelse. I tingretten ble Jensen imidlertid bare funnet skyldig i å ha mottatt 667.800 kroner.

Et annet spørsmål er om Jensens hemmelige prosjekt fra 2008 til 2011, som var klausulert i tingretten og han ikke fikk lov til å snakke om, kan bidra til å forklare det som mange av Jensens kollegaer oppfattet som mistenkelig oppførsel.

Les også: Beslagla 30.000 hos Eirik Jensen

Rådyr etterforskning

Flere hundre vitner er avhørt i løpet av etterforskningen, som har kostet minst 20 millioner kroner. 18 ringpermer er fylt med dokumenter, herunder utskrifter av 1.523 såkalte kommunikasjonshendelser – SMS-er, eposter etc. – mellom Jensen og Cappelen. Dette er en sentral del av bevisgrunnlaget.

Som sist vil ankesakene foregå i sal 250 i Oslo tinghus. Det første som vil skje, er valg av 12 jurymedlemmer blant de 18 kandidatene. En av kandidatene er allerede kjent inhabil.

Aktoratet har i denne runden byttet ut Kristine Schilling, som førte store deler av saken i tingretten, med leder for Spesialenheten for politiet Jan Egil Presthus.

I Eirik Jensens forsvarerteam er Arild Holden byttet ut med Thomas Randby.  (NTB)