OMDISKUTERT FORSLAG: Statsminister Erna Solberg og statsråd Sylvi Listhaug mener begge det vil bli tyngre å bekjempe terror uten nye regler for å frata statsborgerskap. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kan ikke si at regjeringens anti-terrorforslag virker

– Det er ikke grunnlag for å si at det å frata statsborgerskap vil hindre terror på norsk jord, sier forskere som hjalp regjeringen utrede spørsmålet i 2015.

 

Det tok fyr på sosiale medier i helgen etter justisminister Sylvi Listhaug (Frp) delte innlegget: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

«Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned», skrev statsråden. I saken om å inndra statsborgerskap har hun har støtte hos sjefen sjøl:

– Det viser seg nå at flertallet på Stortinget velger en vei som jeg tror vil gjøre det tyngre å bekjempe terror, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB i helgen.

Men en utredning regjeringen fikk overlevert i 2015 viser at det er vanskelig å slå fast at det å frata statsborgerskapet faktisk vil hindre terror i Norge.

– Nei. Det er ikke grunnlag for å si det i dag. Det er gjort for få erfaringer til å si at dette vil ha en klar effekt, sier forsker Marta Bivand Erdal ved Institutt for fredsforskning (Prio) til Dagsavisen.

Les også: Høyre-politikere ber Listhaug beklage utspill

Hindre utenforskap

Regjeringen har lenge vurdert regelendringer som vil gjøre det lettere å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere eller andre som skader Norges «vitale interesser».

Sammen med daværende kollega Tove Heggli Sagmo skulle Erdal spesielt se på virkningen av forslaget på integreringen. De to forskerne konkluderte klart med at regjeringens forslag ikke burde innføres. Erdal forklarer hvorfor:

– Det vi vet er viktig for å hindre radikalisering til voldelig ekstremisme er å bekjempe utenforskap og ulikhet. Regjeringens forslag undergraver dette, fordi tilliten til grunnleggende rettsstatsprinsipper svekkes.

Danmark og Storbritannia er blant landene som fratar statsborgerskap i dag, sistnevnte også uten domstolsprøving.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Negativt for integrering

– Det er også mye som taler for at konsekvensene for integreringen er svært negative, sier Erdal.

Hun mener særlig dette gjør seg gjeldende dersom statsborgerskap fratas uten at dette skjer gjennom domstolsbehandling.

– Det er såpass alvorlig at man kan sette spørsmålstegn ved om det vil være forsvarlig. Derfor var også denne utredningen såpass tydelig på å anbefale domstolsprøving i disse sakene, sier forskeren.

Hun mener dette handler om å opprettholde rettsstaten, og rettsstatens prinsipper.

– Om det fremstår vilkårlig hvem som fratas statsborgerskap eller ikke, noe det fort vil gjøre uten domstolsbehandling, så vil det underminere respekten for rettsstaten og demokratiet. For integreringen er nettopp respekten for den norske rettsstaten og demokratiet helt sentralt, sier Erdal.

Les også: – Et klart angrep mot Arbeiderpartiet

– For lite emperi

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) bidro også i utredningen.

– Jeg konkluderte i 2015 med at det er for lite empiri på dette til å kunne si at dette vil hindre terror, sier FFI-forsker Truls H. Tønnessen.

Han viser også til mulige negative effekter av forslaget.

– Dette tiltaket kan også ha en radikaliserende effekt. Om dette blir en stor symbolsak kan aktører som ønsker å radikalisere flere, mobiliserer på denne saken, advarer FFI-forskeren.

Tønnesen viser til at tiltaket kan virke avskrekkende, på dem som vurderer å reise ut som fremmedkrigere, og kan gjøre det vanskeligere for fremmedkrigere som har vært i Syria, å komme tilbake.

– Samtidig har man allerede andre virkemidler som gjør at myndighetene kan ha kontroll på dette i dag, sier Tønnessen og legger til:

– Når det gjelder IS-sympatisører spørs det også hvor avskrekkende dette vil være, ettersom de mest radikaliserte gjerne er ideologisk overbevist om at det er riktig å opprette en ny «islamsk stat». De vil dermed trolig ikke være like opptatt av et norsk statsborgerskap.

Fått med deg Arne Strands kommentar? Justisminister Listhaug må vekk

– Uryddig debatt

Forsker Marta Bivand Erdal ved Institutt for fredsforskning konstaterer at personer som potensielt kan utøve terror i Norge ikke er en homogen gruppe.

– Debatten har vært veldig uryddig. Det er ikke tydelig i denne diskusjonen hvilken type terrorist, man mener dette tiltaket vil hindre og hvordan? Er det angrepene i Paris, man tenker på? Snakker man om erfaringene med terroren i Norge er det kjent for alle at Anders Behring Breivik ikke vil bli fradømt sitt norske statsborgerskap.

Les også: Mener Solberg er «dønn feig»