Rødt-mann og Fellesforbundet-tillitsvalgt Boye Ullmann sa sitt om lønnsoppgjøret i Samfunnssalen i Oslo i går.

– Ikke vær så eplekjekk

Hans-Christian Gabrielsen møtte LO-grasrota, fornøyd med ny sliterordning og AFP-omlegging. Men Fellesforbundets Boye Ullmann advarer ham mot å bli for hovmodig.

Landet over arrangerer nå LO møter for sine tillitsvalgte om resultatet av hovedoppgjøret, for å sikre støtte til forhandlingsresultatet som medlemmene skal stemme over 26. april. I Samfunnssalen i Oslo i går møtte sjefen sjøl grasrota.

– Hvor selvsikker er du på at dette resultatet går gjennom i uravstemningen?

– Det er altså et enstemmig forhandlingsutvalg, med alle forbundene representert, som anbefaler dette resultatet. Det er veldig viktig. Så er det til slutt medlemmene som bestemmer, sier Gabrielsen til Dagsavisen.

Les også: Enighet i Spekter-oppgjøret

– 1 krone ikke nok

I debatten om forhandlingsresultatet gikk en rekke forbundstopper til talerstolen og anbefalte resultatet. Forbundssekretær i Fellesforbundet, Per Skau, fremhevet både gjennomslag på reise, kost og losji og slitertillegget som viktige seire, og viktige argumenter for at forbundsledelsen anbefaler resultatet.

– Dette oppgjøret leverer på alle krav utenom obligatorisk tjenestepensjon, og den kampen er ikke over, sa Skau.

Men fra LOs nest største forbund var det flere som tok ordet.

– Jeg må bryte opp den litt Nord-Korea-aktige hyllesten her, sa organisasjonsarbeider i Fellesforbundet, Boye Ullmann, og ble møtt med munterhet fra salen.

– Ikke være så eplekjekk. 1 krone er et uhyre billig oppgjør, var Rødt-mannens budskap til LO-lederen.

Resultatet av forhandlingene var at det generelle tillegget blir på 1 krone timen. Tillegget vil telles fra 1. april 2018, og innebære 1.950 kroner mer i året. Lavtlønnede får i tillegg 2,5 kroner.

Også Kristin Mulleng Sezer fra Oslo Grafiske Fagforening tok ordet.

– Tilbakemeldingen fra mine klubbledere er at 1 krone ikke er bra nok, sa hun.

Etter debatten poengterte Gabrielsen at kravet om reallønnsvekst blir innfridd, og at tillitsvalgte kan ta ut mer i lokale forhandlinger.

– Det er en glidning som ligger der på 1,3 prosent som kan tas ut i lokale forhandlinger, sa han.

Les også: LO i Nord-Rogaland nekter Hadia Tajik å tale 1. mai

Ny sliterordning

LO-lederen trekker fram at oppgjøret i sin helhet har en tydelig sosial profil, med lavlønnstillegg, AFP-omlegging og ny sliterordning.

I meklingen ble NHO og LO enig om å opprette en ny sliterordning som erstatter dagens sluttvederlagsordningen. Den skal gjelde for dem som går av ved 62, 63 og 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av, med hensikt å nå de som ikke har helse eller mulighet til å stå lenger i arbeid.

Sluttvederlagsordningen er et fond som det for øyeblikket står 1,8 milliarder kroner på, forteller NHO-direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

– Vi har gått med på å betale inn til dette fondet fram 2023. Det er snakk om 240 kroner per ansatt i året, for arbeidsgiver. Altså ikke de store beløpene, sier Melsom.

I 2017 betalte arbeidsgiverne til sammen inn en sum på 159 millioner kroner.

Les også hvordan det gikk i uravstemningen for 18 år siden,  da LO-ledelsen reiste utenlands.