VENTER PÅ SVAR: Mahdi Shabazi og foreldrene. FOTO: FARTEIN RUDJORD

I dag får de svar

Høyesterett kommer i dag med en avgjørelse som kan få konsekvenser for mer enn 450 asylbarn.

- Vi håper på det beste og frykter det verste, sier Sanja Pasovic til Dagsavisen.

Sammen med resten av Rjukan har hun blikket rettet mot Høyesterett, som i dag kommer med en avgjørelse som kan få store konsekvenser.

I sentrum for saken står to barn som begge har vokst opp på Rjukan: Verona Delic og Mahdi Shabazi. Verona er født i Norge. Mahdi kom hit helt i starten av livet. De har gått på samme trinn på Rjukan barneskole. De har dessuten en annen ting felles: De er blant de mer enn 450 asylbarna som har bodd i Norge i mer enn tre år.

 

450 asylbarn

Når Høyesterett i plenum i dag kommer med sin avgjørelse i behandlingen av utvisningsvedtakene for familiene Delic og Shabazi, handler det ikke bare om skjebnen til de to familiene. Avgjørelsen i Høyesterett følges med argusøyne fra dem som har jobbet med forholdene til de lengeværende asylbarna, fordi den kan få konsekvenser for dem alle.

I mars ble Verona og foreldrene hentet i hjemmet sitt i det gamle industrisenteret i Telemark, og satt på et fly til Bosnia etter elleve år i Norge. Familien Shabazi bor fortsatt på Rjukan.

- Det har vært en lang kamp om å få bli. Vi håper dette blir den siste dagen, sier Mahdis far Hossein Shabazi til Dagsavisen dagen før avgjørelsen kommer.

 

Venter klargjøring

Det som står på spill er ifølge Noas-rådgiver Jon Ole Martinsen, som har fulgt saken i Høyesterett, en klargjøring av om hvorvidt vi skal få en enhetlig praksis i behandlingen av barn med lang botid i Norge.

- Stortinget hadde mulighet til å klargjøre dette i stortingsmeldingen om barn på flukt, men valgte å ikke gjøre det. Mangelen på tydelighet fra lovgiver gjør at det blir opp til Høyesterett å drive politikk på feltet, sier Martinsen til Dagsavisen.

Noas-rådgiveren mener spenningen blant annet ligger i hvor stor grad Høyesterett vil komme med en klargjøring av hvor praksis skal ligge. Han legger til at de har håp om at Høyesterett vil gjøre det klart at det skal tas mer hensyn til barnas beste, i tråd med intensjonene fra lovgiver.

- Denne avgjørelsen vil være svært avgjørende når politikerne valgte å ikke være mer tydelige i stortingsmeldingen, sier han.

 

Prinsipielle spørsmål

Advokat Arild Humlen, som representerer familien Shabazi, sier at Høyesterett skal ta stilling til flere prinsipielle spørsmål, og at det er en rekke mulige utfall. Det handler blant annet om forholdet mellom innvandringsregulerende tiltak og hensynet til barns beste og tilknytning til Norge, og om Utlendingsnemndas frie skjønn opp mot internasjonale rettsforpliktelser.

Humlen viser til at saken behandles i plenum, og at det kan bety at Høyesterett går relativt langt i å komme med en prinsipiell avklaring uansett resultat. Det er sjelden saker går til plenumsbehandling, ifølge domstolloven skal plenum i Høyesterett brukes «i helt særlige tilfeller», det vil si saker av stor prinsipiell betydning. Det er første gang siden 2010 at Høyesterett behandler en sak i plenum.