SSB-sjef Christine Meyer.

Hver tredje direktør i direktoratene har opplevd politisk press

En av tre direktører i de statlige direktoratene har opplevd press fra politisk ledelse som bryter med retningslinjene for hvordan kontakten skal skje.

Spørsmålet om finansminister Siv Jensen (Frp) utøvde utilbørlig politisk press i konflikten med den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer, blir etter alt å dømme tema i en åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Meyer er uansett ikke den eneste direktorats-direktøren som mener å ha opplevd at politisk ledelse forsøker å påvirke arbeidet på en måte som bryter med retningslinjene for kontakt eller som går på akkord med direktoratets faglige vurderinger.

Av 39 toppledere i landets 63 direktoratet som svarte på en undersøkelse i regi av Ukeavisen Ledelse og Dagens Perspektiv , sier 14 at de har opplevd politisk press. Det er da snakk om kontakt mellom departement og direktorat som går utover det som er formalisert eller vanlig – inkludert uformell kontakt.

Les også: Meyer: Flere av svarene gir feilaktig og skjev fremstilling

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Delt ansvar

Et flertall av direktørene kvier seg for å mene noe bastant om den aktuelle konflikten, men kun to av de 19 som uttaler seg, gir Meyer skylden for alt bråket.

Sju av dem mener at departementet burde «stått opp for sin etatsleder» fordi Meyer hadde et tydelig mandat til å omstille SSB.

Sju andre mener derimot at Meyer ikke har tatt de politiske signalene, men at «Finansdepartementet burde vært mye tydeligere på et tidligere tidspunkt, slik at Meyer kunne korrigert kursen».

Les også: Derfor vil kontrollkomiteen kalle Siv Jensen inn på teppet

Kritisk til kutt

Halvparten av direktørene gir uttrykk for skepsis til regjeringens effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform, som tar sikte på å kutte de årlige budsjettene med 0,5 prosent, men som etter budsjettforhandlingene i Stortinget har endt enda noe høyere.

I 2015 sparte staten 1,4 milliarder kroner ved å kutte driftsbudsjettene på denne måten.

Ti av direktørene – hver fjerde som har svart – sier at de allerede effektiviserer og omstiller, slik at ostehøvelkuttet i realiteten går ut over daglig drift. De karakteriserer ostehøvel-prinsippet som «urettferdig og vilkårlig». (NTB)