Annonse

Høie utelukker ikke endringer ved Odda sjukehus

Helseminister Bent Høie (H) lover at den samlede beredskapen ved Odda sjukehus skal være på dagens nivå. Men han utelukker ikke endringer i dagens organisering.

Annonse
Innenriks

 

Spørsmål som går inn på den interne organiseringen av tilbudet vil bli avklart i prosessen som starter etter at Helse vest får et revidert oppdragsdokument, framgår det i et brev helseministeren sendte LO i Hardanger mandag.

– Jeg vil vurdere om den endelige planen er i samsvar med føringene i mitt brev når planen er utarbeidet, skriver Høie.

Da Stortinget behandlet saken mandag, understreket helseministeren at det ikke vil skje endringer ved Odda sjukehus før planen er vurdert og Helse vest har fått et revidert oppdragsdokument.

– Jeg vil starte denne prosessen allerede tirsdag når jeg besøker Odda sjukehus, sa Høie. I innlegget sitt slo han fast at Odda sjukehus fortsatt skal være et akuttsykehus og at ikke tilbudet skal reduseres, men tvert imot styrkes.

Arbeiderpartiet og Venstre sikrer regjeringspartiene flertall i spørsmålet om akuttfunksjonene ved Odda sjukehus i Hardanger.

Det er det ingen grunn til, ifølge Høie, som mener regjeringen og Stortinget nå sørger for ro rundt lokalsykehusene.

– Nedleggingsspøkelset forsvinner, sa han.

Det lokale engasjementet har vært stort i saken, med markeringer i Odda 1. mai samt utenfor Stortinget mandag.

(NTB)

Annonse