Ingvill Marie Thuresson venter sitt første barn og ville benytte rettigheten til å gå til kontroll hos jordmor. Men helsestasjonen i Trondheim sa de ikke hadde ledig tid. FOTO: PRIVAT

Høie må svare for jordmornekt

At Ingvill fikk nei da hun ba om svangerskapskontroll hos jordmor, blir nå tema i Stortinget.

Gravide har rett til å velge om de vil gå til jordmor eller fastlege i svangerskapet. Ingvill Marie Thuresson fikk likevel avslag da hun ringte helsestasjonen for å bestille time til kontroll hos jordmor. Nicholas Wilkinson, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for SV, har sendt inn spørsmål til helseminister Bent Høie (H) etter at han leste om Thuresson i Dagsavisen.

Wilkinson viser til at det koster kommunene penger å lønne jordmødre, mens de ikke har utgifter til svangerskapskontroll hos fastlege. Han spør Høie hva han vil gjøre for å rette opp skjevheten og sikre alle kvinner muligheten til å velge jordmor.

– Fødselsomsorgen er utsatt for press. Rike folk kan kjøpe seg til spesialbehandling, mens det tilbudet vi alle bruker, kuttes. Nå krever vi at regjeringen rydder opp. Hvis svarene er for dårlige, kommer vi til å ta kampen i Stortinget, sier Wilkinson.

Les også: Svangerskapsomsorgen i Kommune-Norge: Dette henger ikke på greip