Hevder NSB var sjanseløse i anbudskonkurranse

– Avtalt politisk spill. Det sier Norsk Jernbaneforbund om at NSB tapte kontrakten om Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

 

– Ut fra oppsplittingen av NSB og etableringen av Norske Tog og Entur, samt overføringen av disse selskapene og Mantena til Samferdselsdepartementet, var det ikke mulig å la NSB vinne, sier forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

– Alle virkemidler og konkurransefordeler ble fratatt NSB. De satt kun igjen med de ansatte og kostnadene det innebærer. I tillegg ble også ROM Eiendom overført fra NSB til Bane NOR, fortsetter hun.

Det at Jernbanedirektoratet endte med å gi kontrakten for Trafikkpakke 1: Sør til britiske Go-Ahead, overrasket følgelig ikke Sæthre.

– Vi kan ikke se at dette er noen annet enn avtalt politisk spill, basert på politisk ideologi. Det virker usannsynlig at dette har vært en redelig konkurranse.

Les også: – Go-Ahead kommer til dekket bord

– Forsøk på å tilgrise

Både Jernbanedirektoratet og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser blankt at det på noen måte har vært noen form for avtalt spill.

«Konkurransene om trafikkpakkene er reelle nøytrale konkurranser der alle som leverer tilbud vurderes på det samme grunnlag. Det foreligger naturligvis ingen føringer om ønskelige vinnere», heter det i en epost Dagsavisen har fått fra fungerende kommunikasjonssjef Njål Svingheim i Jernbanedirektoratet.

– Jeg opplever uttalelsene som helt useriøse. Dette er et forsøk på å tilgrise debatten som det ikke finnes grunnlag for, sier Dale om Sæthres utspill.

– Staten er en stor kjøper av infrastrukturtjenester, både når det gjelder jernbane, fly og kystruter. Da er vi avhengige av å opptre ryddig i alle saker.

– Hva måtte til for at NSB skulle vinne konkurransen om Sørlandsbanen?

– At de var best, svarer Dale.

– Vil NSB også tape de to neste trafikkpakkene?

– Det er på ingen måte gitt. Tvert imot sier NSB at de har lært mye av denne konkurransen, og jeg håper de fortsetter å konkurrere. Vi ser at de halverte prisen sin i denne konkurransen. Billigere jernbane gir oss muligheten til å drive enda mer jernbane og til å kjøpe inn flere togsett.

Dale tilføyer at han respekterer at fagforeningene er imot konkurranseutsettingen av jernbanen.

– Men forsøk på å antyde at det ikke er en redelig prosess, er grovt urimelig, sier Dale.

Saken fortsetter under bildet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser blankt påstanden om at NSB i realiteten ikke kunne vinne kontrakten om å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Har aldri vunnet i Sverige

Dagsavisen har også spurt NSB om hvordan de så på muligheten til å vinne Trafikkpakke 1: Sør, og hva de tror om muligheten til å vinne de to neste trafikkpakkene.

– Dette er spørsmål du må rette til Jernbanedirektoratet, svarer Gina Scholz, kommunikasjonssjef NSB Persontog.

– Hva tror du om dette, Jane B. Sæthre?

– Ut fra mer kompleksitet med kombinasjon av elektriske og dieseldrevne banestrekninger, samt grisgrendte strøk og generelt svakt trafikkgrunnlag, kan NSB muligens vinne Trafikkpakke 2: Nord. Når det gjelder Bergensbanen er jeg veldig i tvil.

I Sverige har jernbanestrekninger blitt konkurranseutsatt i et kvart århundre allerede.

– Jeg konstaterer at Go-Ahead har vært med i flere store konkurranser i Sverige uten å vinne, sier Valle Karlsson.

Han leder Seko, fagforeningen som organiserer flest lokførere, konduktører og annet togpersonell i vårt naboland.

Han har merket seg at Go-Ahead vant sin første kontrakt i Norge med et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent. Go-Ahead vil i snitt få cirka 150 millioner kroner i året fra staten, mens NSB i år får 486 millioner kroner for å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

– Politikerne må ta ansvar og forstå at når noen kommer med at anbud som er betydelig lavere enn andres anbud, må det stilles spørsmål ved rimeligheten ved dette, sier Karlsson.

Les også: Britiske Go-Ahead ble slaktet i undersøkelse – vant kontrakt for å kjøre tog i Norge

– Har fått betale dyrt

– Vi har flere eksempler i Sverige på at selskap har vunnet kontrakter ved for lave anbud, og at de ansatte har fått betale dyrt for at det er blitt regnet feil, fortsetter Karlsson.

– På hvilken måte?

– Generelt har krav om økt effektivitet ført til tøffere tidsplaner hvor arbeidsgiverne i betydelig større utstrekning utnytter kollektivavtalens ytterste grenser. Bruken av korttidsansatte har økt kraftig, og det har skjedd en forandring i retning mer service og mindre sikkerhet, svarer Karlsson.

Sæthre tror vi nå kan komme til å se en lignende utvikling i Norge.

– Det vil bli et press på alt som koster penger, som bemanning, opplæring, helgetillegg, vedlikehold og renhold. Go-AHead har sagt at de vil tjene penger på flere passasjerer, men bare ett ekstra tog på skinnene koster enormt mye. Vinninga ved det kan da fort gå opp i spinninga.

Les også: Poker med jernbanen

 

Kampen om Trafikkpakke 1: Sør

* I forrige uke besluttet Jernbanedirektoratet at britiske Go-Ahead skal stå for togtilbudet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen fra 15. desember 2019.

* Go-Ahead får et vederlag på om lag 1,5 milliarder kroner for ti år.

* Også NSB og svenske SJ var med i sluttfasen av konkurransen.

* Det var «marginale forskjeller mellom tilbyderne», ifølge Jernbanedirektoratet.

* Til slutt ble pristilbudet avgjørende. Go-Ahead leverte et tilbud som var 21 prosent lavere enn nærmeste konkurrent.

* «Go-Ahead har lagt inn flere kvalitetsforbedringer i sitt tilbud», blant annet sømløshet mellom tog og buss, kjøp av frokostpakke, interiørmessig oppgradering av togsett og sovevogner, tilgang til togets intranett med ulike former for underholdning og tilbud om deleordning for elbil.

* Go-Ahead vil også øke antallet avganger tidligst fra desember 2020. Det innebærer én ekstra avgang hver vei på Sørlandsbanen sammenlignet med dagens rutetilbud, en økning fra én til to avganger hver time på lørdager og søndager på Jærbanen, samt en ny pendleravgang til Stavanger på hverdager.