Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei for å legge fram hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett tirsdag. Når skal regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre bli enige i Stortinget med budsjettkamerat KrF.

Her står budsjettstriden

Strid om sukkeravgift, karbonfangst og «dødsgebyret» når KrF for første gang må finne budsjettenighet med regjeringen på egen hånd.

 

Tirsdag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram revisjonen av statsbudsjettet for 2018. Neste uke starter forhandlingene om revidert budsjett mellom regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre på den ene siden av bordet, og KrF på motsatt side.

Etter at Venstre gikk inn i regjeringen i vinter, må nå KrF forhandle alene mot regjeringspartiene.

– Jeg håper vi fremdeles kan finne fellesnevnere framover også, men det er klart at det i enkelte saker nå vil bli mer krevende, sier KrFs nestleder og finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagsavisen.

Selv om revidert budsjett i all hovedsak dreier seg om å oppdatere statsbudsjettet og korrigere for endrede rammebetingelser, forventet opposisjonen på Stortinget at regjeringen i revidert ville ta tak i flere saker.

En av stridssakene er den mye omtalte sukkeravgiften.

• Det er ikke mulig å låne eller leie stridsvogner i 2019, ifølge regjeringen. Arbeiderpartiet mener det betyr at regjeringen bryter avtalen om landmakten

Utskjelt avgift

I budsjettforliket mellom KrF, Venstre, og de to daværende regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor høst, ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økt med 42,3 prosent.

Et samlet næringsliv, med NHO i spissen, har kritisert regjeringen i skarpe ordelag etter at handelen over svenskegrensa har skutt i været.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kaller avgiften «næringsfiendtlig».

– Gjennom å beholde den skyhøye sukkeravgiften sørger regjeringen for færre arbeidsplasser i Norge. Handelslekkasjen øker og arbeidsplassene flyttes dem til Sverige. Dette er et svik av norske arbeidsplasser, sier han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til NTB at hun tror KrF «finner ut av» sukkeravgiften i forhandlinger med regjeringspartiene.

Ropstad gjør det imidlertid klart at det er regjeringen som må ta initiativ til å gjøre noe med avgiften.

– Hvis regjeringen ønsker å gjøre noen endringer i sukkeravgiften, så må de ta initiativ til det. KrF er tilhenger av økt pris på usunne varer, men vi hadde opprinnelig en annen modell enn å øke sukkeravgiften, sier Ropstad.

Ifølge KrF-nestlederen var det regjeringen som foreslo økt sukkeravgift, mens KrF opprinnelig ønsket å øke momsen på godteri og brus.

– Regjeringen ville heller øke avgiften, og det godtok vi. Om regjeringen eksempelvis vil vri på avgiften og målrette slik at den treffer bedre, så ser vi gjerne på det. Men jeg har ingen tro på at det kommer til å gjøre det, sier han.

– Vi kommer uansett til å kreve en utredning om hvordan avgiften kan bli mer målrettet, sier Ropstad.

En annen stridssak er investering i fullskala CO₂-fangst.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

CO2-rensing på vent

Regjeringen vil bruke 280 millioner kroner på et CO2-fangstprosjekt i regi av Norcem i Brevik, og kanskje Forums forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Men en investeringsbeslutning om fullskala karbonfangst og -lagring utsettes.

– Det positive er at vi går videre med prosjektet, og at vi fullfører det slik at vi får et beslutningsgrunnlag som kan legges fram i 2020-21, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til NTB.

KrF kommer til å presse på, gjør Ropstad det klart overfor Dagsavisen.

– Alle prognoser for hvordan vi kan nå togradersmålet, inneholder håndtering og lagring av CO₂. Uten dét, når vi ikke målet. Så KrF er veldig opptatt av at det skal skje så fort som mulig, og at vi sikrer god progresjon. Vi har ikke beslutningsgrunnlag for å fatte en investeringsbeslutning i dag, men samtidig så er jeg veldig forundret over at vi ikke er kommet lenger.

KrF gjør det også klart at partiet vil kjempe mot det såkalte «dødsgebyret», altså avgiften på 1.130 kroner for utstedelse av skifteattest. Med KrF er det flertall på Stortinget mot avgiften.

Lærernorm

Til sammen blir det satt av 700 millioner kroner til flere lærere fra høsten, opplyser kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB. Totalt bevilges 1,4 milliarder til økt lærertetthet i 2018. Det vil gi midler til rundt 2.300 flere lærere til høsten.

– Sånn det ser ut nå, er det ikke behov for mer midler. Men vi kommer til å følge nøye med, sier Ropstad, om lærernormen – som er en budsjettseier for KrF.

• Regjeringen setter av 200 millioner kroner i revidert budsjett for å oppfylle KrFs lærernorm. Bare gamle lærerpenger, mener SV

Oljepengebruken øker fortsatt

Bruken av oljemilliarder for å dekke underskuddet på statsbudsjettet, reduseres noe fra det opprinnelige 2018-budsjettet - fra 231 milliarder kroner til 225,5 milliarder.

– Nedjusteringen må sees i sammenheng med at fondets verdi steg kraftig i fjor høst, sier Jensen.

Nedjusteringen skyldes blant annet også at utgiftene til sykepenger går ned og flere kommer i arbeid.

Justeringen i revidert 2018-budsjett er flere steder omtalt som en innstramming. Det er mer presist å si at det blir lavere vekst i oljepengebruken.

Det er verdt å minne om at regjeringen øker oljepengebruken fra 2017-budsjettet med 5,5 milliarder.

Dermed øker milliardergapet som venter oss i tiårene som kommer. 

Dermed kan vi stå overfor økte skatter og reduserte velferdstjenester i fremtiden. 

Utgifter til samferdsel, forsvar, og en stadig aldrende befolkning, går ikke i hop med handlingsregelen for oljepengebruk, har SSB-forsker Thomas von Brasch ved Statistisk sentralbyrå tidligere sagt til Dagsavisen.

 

Fakta om revidert budsjett

* Statsbudsjettets samlede utgifter: 1.326 milliarder kroner.

* Foreslått oljepengebruk: 225,5 milliarder kroner.

* Uttaksprosent fra oljefondet: 2,7 prosent.

* Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent fra 2017.

* Forventede ledighetstall i 2018 (AKU): 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

* Oljefondets (statens pensjonsfond utland) forventede verdi ved utgangen av 2018: 8.400 milliarder kroner.

* Kommunene får en vekst på mellom 2,6 milliarder og 3,2 milliarder kroner i frie inntekter i 2019. Det betyr en realvekst på mellom 0,7 og 0,9 prosent.

* Regjeringen vil gi Norske Tog AS muligheten til å bestille 25 nye Flirt-tog.

* Regjeringen setter av nye 377 millioner til Stortingets byggeprosjekt.

Kilde: NTB