utsolgt: Boligkjøperne har hatt sans for Eufemias Hage, som vil se slik ut ved ferdigstillelsen. Alle de 145 leilighetene er allerede solgt, selv om det kan drøye enda ett år før innflyttingen kan begynne. ILLUSTRASJON: OSLO S. UTVIKLING

Her kommer miljøet først

Slik blir Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg.

I de 145 leilighetene i Eufemias Hage i Bjørvika, som nå alle er solgt, vil beboerne blant annet kunne nyte godt av følgende, ifølge utbyggeren, Oslo S Utvikling (OSU):

Renere inneluft.

Fravær av miljøgifter.

Allergivennlig innemiljø.

Bedre energieffektivitet og lavere energikostnader.

– Kravene til BREEAM-NOR er høyere enn for tradisjonelle leiligheter og også gjeldende lover og forskrifter, forklarer Vibeke Ahlsand, direktør for marked og merkevare i OSU.

– Blant kvalitetene som skiller seg ut ved BREEAM-ordningen, er også godt dagslys, gode uteoppholdsarealer, kvalitetssikret akustikk, lett tilgjengelig kollektivtransport samt god elbil- og sykkelparkering, tilføyer hun.

– Bærekraftperspektiv

BREEAM er det første miljøsertifiseringsverktøyet for boliger som kom på plass. Det skjedde i Storbritannia i 1990. Norge er et av flere europeiske land som har fått sine nasjonalt tilpassede versjoner.

BREEAM NOR eies av Norwegian Green Building Council (NGBC). Bak NGBC står blant annet arkitektkontor, entreprenører, kommuner og aktører i byggebransjen.

En lang rekke næringsbygg er allerede sertifisert gjennom ordningen.

– Hvorfor er ikke noen boligbygg blitt sertifisert før nå, Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC?

– Muligheten til å sertifisere boliger kom med den reviderte utgaven av BREEAM-NOR som ble lansert 31. august 2016. Fram til da var det kun åpent for næringsbygg, svarer hun.

– Hva skiller bygg med slik sertifisering fra andre bygg?

– Generelt at de har dokumentert alle kvaliteter de har i bygget, som for eksempel at de ikke har miljøgifter der og godt inneklima. De har dessuten jobbet ut i fra et bredt bærekraftperspektiv, svarer Folvik.

Hun nevner i den forbindelse fokus også på avfall, vannforbruk, biologisk mangfold og forurensning, i tillegg til det Ahlsand er inne på.

– Framtidens løsninger

For OSU har erfaringene med Eufemias Hage gitt mersmak.

– Vi har bestemt oss for å miljøsertifisere alt vi bygger i Bjørvika. Høye miljøstandarder er framtidens løsninger og gir store fordeler for boligkjøperne, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Dette innebærer at til sammen 1.500 nye leiligheter får samme miljøstandard.

– Hvordan blir det med planter og trær?

– Eufemias Hage bygges som en hestesko rundt en frodig byhage på 1.200 kvadratmeter, med rikelig med mellomstore trær og busker. Beboerne vil også få gleden av en 1.300 kvadratmeter stor takterrasse med vegetasjon fra øyene i Oslofjorden, svarer Ahlsand.

Hun nevner også lekesone for barn, utekjøkken, utestuer og parsellhager på taket.

– Åpner for innovasjon

Ragnar H. Jacobsen er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet. Direktoratet er i tillegg sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

– Hvordan vil du karakterisere BREEAM-NOR?

– BREEAM-NOR stiller strengere miljøkrav enn minimumskravene som myndighetene setter i byggteknisk forskrift, og det synes vi er veldig bra. Ordningen er resultatbasert. Det vil si at sertifiseringen stiller krav til hvilke bærekraftige resultater som bygget oppnår, og ikke egentlig hvilke løsninger som benyttes. Dette åpner for innovasjon og nytenkning hos aktørene i byggenæringen.

– Er det mange lignende sertifiseringsordninger?

– Det finnes flere sertifiseringsordninger for bygg, som Svanemerket og energimerking. Mens BREEAM-NOR og Svanemerket er frivillig, er energimerking av bygg et myndighetskrav ved salg av boliger og andre bygg. Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Hvordan bør boligkjøpere forholde seg til sertifiseringsordningene?

– Vi ønsker å oppfordre boligkjøpere til å stille krav til selgere og utbyggere ved å være bevisste forbrukere og kreve miljøvennlige og gode bygg. Minimumskravene som er satt av myndighetene gjelder alltid, men det er bare positivt dersom bygget i tillegg er miljøsertifisert og mer bærekraftig enn det myndighetene krever. Sertifiseringsordninger bidrar til enkelt å gi informasjon om et byggs miljøkvaliteter.