Leder Mimmi Kvisvik i LO-forbundet Fellesorganisasjonen (FO) er enig med Rødt i at den såkalte medleverforskriften bør fjernes eller innskrenket. – Den bidrar til å undergrave normalarbeidsdagen, sier hun.

– Hauglie skyver sårbare brukere foran seg

Arbeidsministeren mener Rødt svikter de svakeste når partiet vil avvikle langturnuser for institusjonsansatte. – Hun mangler tiltro til fagbevegelsen, svarer FO-leder Mimmi Kvisvik.

 

– Det er ikke sånn at vi ikke imøtekommer behovet for alternative arbeidstidsordninger, men vi vil at det skal være basert på en avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og den enkelte arbeidsgiver, sier Kvisvik.

Hun er leder i Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer mange av dem som jobber på ulike institusjoner.

Kvisvik er sterkt kritisk til arbeidsminister Anniken Hauglies (H) angrep på Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som nylig la fram et forslag for Stortinget om å avvikle den såkalte medleverforskriften. Denne forskriften tillater ansatte på institusjoner å jobbe lengre vakter ved å bo sammen med brukerne.

Les også: – Hvis det er så vanskelig å diskutere seks timer, får vi kalle det noe annet

– Forverrer arbeidsvilkår

Hauglie mener en slik avvikling vil svekke tilbudet til brukere som er avhengige av stabilitet og forutsigbarhet fordi det da blir vanskeligere å inngå avtaler om turnusarbeid for de ansatte.

– Hauglie skyver sårbare brukere foran seg, svarer Kvisvik.

– Hun må ha tiltro til fagbevegelsens evne til å inngå arbeidstidsordninger som er i tråd med tariffavtalene og som ivaretar både brukerne og de ansatte. Det er to sider av samme sak, sier Kvisvik, som viser til at Fellesorganisasjonen godkjenner tariffesting av alternative arbeidstidsordninger i opp mot hundre prosent av tilfellene.

– Men vi vil ha det inn i et system slik at de ansatte blir kompensert for den ubekvemme arbeidstiden og på en måte som gjør at deres helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt, sier Kvisvik.

I likhet med Moxnes, mener Kvisvik at medleverforskriften utnyttes for profitt og derfor bør fjernes eller innskrenkes.

– Vi ser at flere institusjoner presser arbeidstiden opp til et gjennomsnitt på 84 timer i uka. Denne ordningen bidrar til å undergrave normalarbeidsdagen og forverre de ansattes arbeidsvilkår, sier Kvisvik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Rødt ble nedstemt

Hun er skuffet over at arbeids- og sosialkomiteen tidligere denne uka avviste Rødts forslag om å fjerne forskriften.

– Jeg er forundret over at man ikke ønsker å gå tyngre inn i de utfordringene vi har påpekt over flere år, sier Kvisvik.

Hun mener medleverordningen bør tilbakeføres til det hun betegner som den opprinnelige hensikten. Da skulle den ifølge Kvisvik hovedsakelig brukes av ruskollektiver, steinerlandsbyer og hjem for personer med spesielle behov, som Camphill-bevegelsen.

– Det er den systematiske utvidelsen som er problematisk. Det betyr at en ordning som til tider har skapt betydelige utfordringer, vil skape et ytterligere press på arbeidstid og arbeidsvilkår.

Les også: – Det er mer vikarbruk og mer bruk av skipenes eget mannskap, som ofte er lavtlønna filippinere