– Hareide opptrer uklokt når han taler på konferansen til «røde» KrF-ere

KrF-ere mener det er uklokt å opprette et rødt KrF-nettverk – og uklokt av Knut Arild Hareide å delta på konferansen deres.

 

Av Bjørn S. Kristiansen og Trine Andreassen

– Nei, jeg har ikke hørt noe negativt fra partifolk om dette, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagsavisen i går, i et intervju som handlet om at en gruppe «røde» lokalpolitikere i KrF har etablert en nytt kristendemokratisk nettverk kalt Drivkraft. Hareide har takket ja til å tale på en konferanse i regi av nettverket 9. februar.

Bak nettverket står Hareide-lojale KrF-ere som tapte retningsvalget på landsmøtet i november.

Kilder i KrF med tilhørighet på blå side sier imidlertid til Dagsavisen at reaksjonene er sterke – både mot etableringen av Drivkraft og at Hareide har takket ja til å tale på den kommende konferansen. Også fra rød side uttrykkes det overfor Dagsavisen skepsis til det nye nettverket. Flere ønsker imidlertid ikke å la seg intervjue om saken.

Sentralstyremedlem i KrFU, Eivind Skår, snakker imidlertid ut og går i rette med sin egen partileder:

– Når Knut Arild velger å delta på den første konferansen til Drivkraft, viser det at han ikke har tatt inn over seg hvor splittende dette initiativet er. Jeg synes han opptrer uklokt. Han må forstå at han som partileder har et ansvar for å samle hele partiet, ikke bare lede den delen som er mest enig med ham.

Også KrF-veteran Anne Ma Timenes er klar i talen. Hun er fylkestingsmedlem for KrF i Vest-Agder og en kjent profil i et av KrFs største fylkeslag.

– Jeg synes hele opprettelsen er veldig uklok og at han heller ikke burde ha stilt, sier hun.

LES OGSÅ: KrF-topper er uenige om landsmøtevedtaket medfører at partiet skal søke regjeringssamarbeid med venstresiden dersom forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes

– Ikke hørt godt nok etter?

Eivind Skår sier det er «spesielt» at Hareide sier at han ikke har fått negative reaksjoner fra partihold.

– Da lurer jeg på om han har hørt godt nok etter. Jeg synes nok at han burde gå noen flere runder i partiet og høre med litt flere folk enn bare den nærmeste kretsen dersom han genuint er opptatt av hvordan hans deltakelse på konferansen til Drivkraft blir mottatt, sier Skår.

– Dersom Knut Arild ikke har fått negative reaksjoner på sin deltakelse, er jeg redd for at det er et symptom på at en ikke lenger tør kritisere partilederen offentlig fordi en da får beskjed om at man splitter og er illojal, mener han.

– Jeg vet om mange som synes det er problematisk med Drivkraft, og mange av dem reagerer sterkt.

Les også: KrF-veteraner bekymret for partiets framtid

– Veldig uheldig

– Hva er ditt syn?

– Jeg mener at det er veldig uheldig å starte et rødt nettverk innenfor KrF. Det er viktig at vi nå samler oss, og da kan vi ikke konsolidere skillelinjene i partiet. Jeg har oppfattet at budskapet fra Hareide, egentlig fra alle i partiet, er at vi skal gå videre hånd i hånd. Men begge sider har ansvar for å strekke ut en hånd. Det som skjer nå, er at de som starter opp Drivkraft, snur ryggen til resten av partiet, sier Skår, som mener at faren med et slikt forum er at det kan bli et ekkokammer for likesinnede fra den røde fløyen i KrF.

Kritikken også fra Anne Ma Timenes er først og fremst rettet mot dem som har opprettet nettverket.

– Det er utrolig uklokt å opprette et slikt nettverk, sier Timenes.

– Nå bør vi samle oss, hele partiet, om det prosjektet som nå foregår. Vi har gått til valg på et program, og det er det vi skal prøve å gjennomføre nå. Dette er svært uheldig for partiet.

Timenes sier hun er forundret over at nettverket er blitt opprettet og «særlig over de kapasitetene som bidrar til dette».

– Jeg er urolig for at det blir en virkelig dyp splittelse i partiet. Det bør vi på ingen måte ha. Alle sier de vil støtte opp om det prosjektet som nå foregår, og derfor er det veldig uheldig at dette nettverket er satt i gang. Nå prøver partiet å samle seg, og da burde vi alle sammen støtte opp om det.

Redd for hva det utløser

Eivind Skår er urolig for hva denne etableringen kan føre til.

– Jeg er redd for hva dette kan utløse i partiet. Når rød side organiserer seg slik, kan vi risikere at blå side gjør det samme. Jeg håper ikke det, men det var det som skjedde før og under landsmøtet i høst. Fordi de røde hadde koordinert seg gjennom grupper, måtte også de blå snakke sammen. Men dette var i forkant av et landsmøte, og da er det andre spilleregler. Facebook-gruppene på blå side ble slettet rett etter landsmøtet nettopp for ikke å bidra til splittelse, men det ser ut til at de røde gruppene overlevde, sier han.

Robert Wright har vært leder i Oslo Kristelig Folkeparti, medlem av Oslo bystyre og byråd i Oslo to ganger. Han stiller seg spørrende til hvor klokt det er å opprette et «rødt» nettverk og at Hareide taler på den kommende konferansen.

– Der vi er nå, er det påtrengende å bygge bro for å samle partiet. Jeg forstår godt at den gruppen som ikke fikk gjennomføre sitt primærprosjekt, ønsker å snakke sammen. Men er det riktige tidspunktet nå? Støtter det opp under forhandlingene som pågår? Samler det? En avtroppende partileder bør veie disse hensyn opp mot hverandre, sier Wright.

LES OGSÅ: Abortsaken skaper frykt for mer splittelse: Dersom KrF ikke får gjennomslag for endringer i abortloven, kan det gå ut over samholdet og tilliten i partiet

KrF-leder Knut Arild Hareide har følgende kommentar til den kraftige kritikken fra sine partifeller:

– Jeg er opptatt av å ta vare på engasjementet til alle i KrF, også de mange som opplevde å tape retningsvalget i høst. Derfor mener jeg det er særlig viktig nå at vi alle viser at vi ønsker flest mulig med videre. Det opplever jeg som intensjonen bak konferansen. Hele bredden av KrF-laget trengs også framover. Vi trenger så mange som mulig med videre for å lykkes som parti. Jeg både håper og tror at de som er uenige med meg – tør si det til meg. Men håper vi alle kan være enige om at vi trenger mangfold og flest mulig med på KrF-laget videre. Uenighet og debatt må selvsagt et parti kunne leve med og jeg er glad for alle som ser KrF som et godt politisk virkemiddel for å skape endring.