Han skal lede det nyopprettede rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo

– Egentlig er jeg overraska over at dette ikke har eksistert tidligere. Det er noe som burde ha vært på plass for 30 år siden, mener Henrik Walter-Johnsen i Miljøpartiet De Grønne.

Innenriks

Han har bakgrunn som leder for MDGs skeive nettverk, og skal nå lede det nyopprettede rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune som nylig ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre.

– Vil gagne hele befolkningen

– Vi vet at når byer som fokuserer på mangfold, lykkes med arbeidet sitt, så blir de bedre byer å bo i – og bedre å reise på besøk til. Det arbeidet vi skal gjøre nå vil gagne Oslo, ikke bare det skeive miljøet, men hele befolkningen.

– Hvordan vil dere bedre mangfoldet, helt konkret?

– Vi ønsker oss et råd som er bygget etter en modell som brukes i Göterborg, der de har fire møter i året der selve rådet samles. Det ser jeg på som et minimum, hvert fall. Hvis vi ønsker og krever å samles oftere, så gjør vi det. I tillegg skal vi ha møter med allmennheten som er opptatt av kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi skal arrangere møter med styringsinnehaverne, og makthaverne i Oslo kommune. Vi skal være bindeleddet mellom Oslo kommune, og de som LHBTQ-politikken angår.

Følge opp handlingsplaner

– Hva vil arbeidsoppgavene gå ut på, foruten møtevirksomhet?

– Det er viktig for meg å følge opp handlingsplaner. Jeg har et inntrykk av at folk lager handlingsplan for å sole seg i glansen av den, men så blir den ikke godt nok fulgt opp. Jeg er opptatt av at vi skal fungere som vaktbikkje her. Dermed blir noe av rådets funksjon å snakke med folk, men også finne ut at av hva som faktisk funker og ikke funker av vedtak som gjøres i Oslo kommune.

Disse skal sitte i rådet

De andre politikerne som skal sitte i rådet som ble oppnevnt or knapt ei ukes tid siden, foruten Henrik Walter-Johnsen, er Marit Bjerke (Ap), Maria Christoffersen (SV), Marianne Nordli (Frp) (nestleder) og Grunde Kreken Almeland (V).

De fem medlemmene fra LHBTQ-miljøene i Oslo som skal sitte i rådet, er: Hans Heen Sikkeland (FRI Oslo og Akershus), Christer André Gudmundsdottir (Skeiv Ungdom), Susanne Demou Øvergaard (generalsekretær i Skeiv Verden), Are Saastad (leder i Reform), og Tayyab Choudhry (IHSG Internasjonal helse og sosialgruppe).

Det ble enstemmig innstilt og vedtatt i Oslo bystyre at rådet skal bestå av disse ti menneskene.

Skal gjøre byen lettere for transkjønnede

– Hva tror du kan bli den største utfordringen dere kan møte på?

– Den største utfordringen jeg ser for meg, er at Oslo kommune ikke hører på oss. Det ønsker jeg å ha fokus på fra start. Det handler om å møte dem og etablere en god kommunikasjonsvei tidlig, sier MDG-politikeren.

Det langsiktige målet er å gjøre Oslo til en bedre by.

– Vi vil at hindringene for kjønnsmangfold skal fjernes, som for eksempel diskriminering. Reelt sett er jo lesbiske og homofile i en ok situasjon nå, mens det er andre som faller utafor det heteronormative miljøet på andre måter, og de ønsker å ha som hovedfokus. Det er blant annet transpersoner og deres rettigheter og deres hverdag. Å gjøre byen lettere for dem, sier Walter-Johnsen.

– Jeg har jo ambisjoner på vegne av hele landet, men nå må jeg forholde meg til kommunen. Og jeg har ambisjoner når det gjelder kompetanse på helse. At lærere og helsepersonale har kompetanse på kjønns- og seksualitets-mangfold. Det skal gjelde også når det kommer til eldreomsorg, og lærere, avslutter han.