- Grunnleggende rettigheter

VIKTIG: - Vi er strålende fornøyd med Nobelkomitéen, sier daglig leder i Initiativ for etisk handel.

- Nobelkomitéen har løftet fram den viktige sammenhengen mellom sikring av grunnleggende retter, som utdanning og det å få være barn, og varig fred, påpeker Per Nitter Bondevik.

- ILOs konvensjon om barnearbeid er et sentralt grunnlag for arbeidet vårt, og prisen utfordrer til å se de tette båndene det faktisk er mellom forbruksvaner og produksjonsvilkår i for eksempel India, fortsetter han.

- Både norske bedrifter og offentlige styresmakter har et ansvar og en mulighet til å støtte opp under arbeidet til Kailash Satyrarthi, gjennom å sikre ansvarlige innkjøp og gode vilkår i leverandørkjeden, fullfører Bondevik.

Også flere andre trekker Satyrarthi fram fra Malalas skygge.

- Dette er virkelig to verdige vinnere som snakker for svake grupper, sier Loveleen Brenna, daglig leder i Seema.

- Ikke minst er det interessant at prisen deles mellom en inder og en pakistaner, sier Shoaib Sultan, seniorrådgiver ved Antirasistisk Senter.

- Jeg er glad de deler prisen, sier Fakhra Salimi, leder av Mira-Senteret.