Ap-leder Jonas Gahr Støre leder stort på en ny meningsmålin. FOTO: ARNE OVE BERGO

Gir penger til 200 nye plasser

RUS: I statsbudsjettet for neste år setter helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) av midler til 200 nye behandlingsplasser for rusavhengige.

- Det er behov for større kapasitet, vi trenger flere behandlingsplasser. Det illustreres av reportasjene fra Dagsavisen, hvor vi har lest historiene om unge mennesker med rusproblemer og psykiske helseproblemer i Oslo. Rapportene gjør inntrykk, sier helse -og omsorgsminister Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

Dagsavisen har i flere artikler satt søkelyset på unge voksne rusmisbrukere, som faller utenfor behandlingstilbudet i rusomsorgen.

- Jeg er opptatt av å styrke behandlingskapasiteten til de mest sårbare, som denne gruppen unge mellom 18 og 23 år er, sier Støre.

 

200 plasser

Årlig brukes det fire milliarder kroner på rusbehandling. Siden 2008 har dette beløpet økt med 70 prosent, eller 1,4 milliarder kroner, som har gått til kjøp av private behandlingsplasser. Nå øker regjeringen med 200 plasser, i tillegg til de 1.700 de har fra før.

- Hvorfor kommer du opp med dette nå?

- Jeg har vært opptatt av å styrke behandlingskapasiteten og behandlingskvaliteten. Dette er det første budsjettet jeg har utarbeidet som helse- og omsorgsminister. Og dette er en stor post som hører naturlig hjemme i budsjettprosessen, sier Støre.

Han går nå inn i sine siste uker som statsråd og håper at den nye regjeringen vil føre dette videre.

Akkurat hvor mye penger i kroner og øre de 200 nye plassene vil koste, er han ikke sikker på ennå, men det er en stor satsing.

- Dette er et behandlingstilbud som i stor grad ideelle og private leverer i dag og som vil settes ut på anbud. Jeg håper at plassene kan være på plass midtveis neste år. På helårsbasis vil jeg anslå at dette kan koste et sted mellom 300 og 400 millioner kroner, og det tar budsjettet høyde for, sier Støre.

Pengene skal gå til alle fire helsesektorene og settes inn blant fire grupper rusmisbrukere:

* Personer med rus og psykiske lidelser

* Pasienter med behov for akutt hjelp

* Gravide og småbarnsforeldre med rus

* Unge mennesker med et omfattende hjelpebehov

- Det siste punktet er det som er beskrevet i rapporten «Unge voksne», sier Støre.

 

Blir glemt

Fredag skrev Dagsavisen om 23 år gamle Lisa som prøver å komme ut av rushelvetet. Hun har vært igjennom behandlingstilbud, men har også gått på en sprekk. Hun er i den gruppen som er mest sårbar og som faller lettest utenfor.

- Er unge rusmisbrukere, de mellom 18 og 23 år, en glemt gruppe?

- Det er en gruppe som lett blir det, av to grunner, sier Støre.

- Per definisjon har de en kortere rushistorie, og sjansen for at de ikke er fanget opp, er til stede. Og andre grupper kan være mer høyrøstede, taleføre og bli sett tidligere. Dette er åpenbart den mest sårbare gruppen. Klarer vi å hjelpe dem, kan vi unngå en livslang tragedie, sier Støre.

- Er det gjort nok for rusmisbrukere de åtte årene de rødgrønne har sittet ved makten?

- For hvert menneske som faller ut, er det en tragedie og dype konsekvenser for omgivelsene. I internasjonal sammenheng har Norge et lavt rusmisbruk, selv om vi har et høyt antall overdoser. Det er gjort en betydelig innsats de siste årene av dyktige fagfolk, både på ressurs og metode. Men ingen ansvarlige vil kunne si at vi ikke kunne gjort mer. Nå har vi ryddet plass til 200 nye plasser, som er kostbart, men nødvendig. Innen utgangen av året får vi indikatorer på kvalitet, noe som vil hjelpe i utvelgelse av det konkrete tilbudet. Så får vi håpe at den nye regjeringen vil la seg inspirere, sier Støre.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Les også: - Svikter de mest sårbare