Et godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi jobber og ikke antall frynsegoder, ifølge Pål Molander.

– Gi ansatte mer ansvar

Hver krone investert i arbeidsmiljø gir 2,2 kroner tilbake, ifølge forskere.

Innenriks

 

Av Aslak Bodahl, ANB

– Et godt arbeidsmiljø er en god og lønnsom investering. Ifølge europeiske forskere gir hver krone investert i arbeidsmiljø 2,2 kroner tilbake. I sum påvirker det virksomhetenes resultater og bunnlinje, sier Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: – Vi gutta vil ikke stå og se på

Verdien av arbeid 

Molander skal i neste uke på talerstolen på den årlige NHO-konferansen i Oslo. Temaet i år er verdien av arbeid. STAMI-direktøren sier at bedriftene og samfunnet taper store verdier på grunn av arbeidsmiljøet. Det skyldes fravær ved arbeidsplassene, uforløst produktivitet og at det fokuseres på generelle tiltak som ikke har dokumentert effekt på utfordringene.

– Ansatte må i større grad få prege egen arbeidshverdag. De må få en egenkontroll og være med å påvirke veien til resultatet. Det gir tilhørighet, jobbengasjement og en arbeidskultur der du kan sette høye krav. Det er bra for produktiviteten og effektiviteten, tillegger han.

Les også: Mindre risikabelt å være industriarbeider

Ta vare på det beste

Han er opptatt av at vi må gjøre noe med synet folk har på arbeidsmiljø og bli mer bevisste på den fordelen det gir oss.

Med endringene som skjer innenfor digitalisering og internasjonalisering, maner Molander til at vi skal ta vare på det beste med norsk arbeidsliv. Det vi ikke har vært så bevisste på og tatt for gitt en god stund.

– Mange forbinder arbeidsmiljøet mer og mer med velferdsgoder eller tiltak som treffer på individnivå, men forskning viser at det ikke har noen særlig effekt på det arbeidsrelaterte sykefraværet, sier han.

– Mye viktigere er tiltakene som treffer organisasjonen og det som påvirker arbeidet og hvordan vi arbeider. Å bevisstgjøre oss selv på det området er viktig for norsk konkurransekraft. La ansatte ta større del i arbeidet og gi dem større ansvar for resultatet. Det er mye viktigere enn trivselstiltak som fredagskake, mener Molander.

– Hvis vi gjøre noe med selve måten vi arbeider på, og bevarer det som har gjort norsk arbeidsliv verdensledende, er det en vinn vinn-situasjon. Det er bra for samfunnet. Vi får flere i arbeid. Det gir større konkurransedyktighet i et internasjonalt perspektiv, sier han. 


Her er Pål Molanders tips til hvordan du får et godt arbeidsmiljø i din bedrift.

1. Unngå rolleuklarhet. Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet er uavklart, er belastende. Slike forhold kan ofte skyldes dårlig organisering og planlegging.

2. Still krav i arbeidet og balanser dette med mulighet for egenkontroll. Det gir en aktiv arbeidssituasjon som bidrar til engasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.

3. Sørg for å skape balanse mellom innsats og belønning. Like viktig som lønn og frynsegoder er ofte tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for arbeidet som gjøres.

4. Dyrk fram en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap. Å være bemyndigende betyr å ikke bare delegere oppgaver og ansvar,  men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene.

5. Forutsigbarhet. I en tid hvor rammebetingelser kan endres, og det kan foreligge behov for omstillinger, er det viktig å prioritere å gi størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

(ANB)