Fylkesmannen tillater felling av ulv i Naustdal

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt fellingstillatelse på en ulv etter at det ble funnet døde og skadde lam i Naustdal denne uka.

Av Jantra Hollum (Dagsavisen) og Dag Kjørholt (NTB)

Det ble til sammen funnet fire drepte lam og en sau i Hydalen. I tillegg var fire lam så hardt skadd at de måtte avlives, melder NRK.

Statens naturoppsyn har undersøkt kadavrene og konkludert med at de har blitt tatt av ulv. Fellingstillatelsen gjelder for perioden 8. til 16. juli. Sist det var ulv i Naustdal var i 2014.

Arve Aarhus, som leder fylkesfellingslaget, sier at laget foreløpig ikke har spor å gå etter.

– Nå må vi vente til det dukker opp eventuelle nye kadavre. Det er som å finne nåla i høystakken. Nå som det er barmark og vi ikke ser sporene etter ulven, er den veldig krevende å jakte på, sier han.

Fylkesmannen: Stort skadepotensiale

Han ber folk om å ta kontakt med Statens naturoppsyn dersom de finner kadavre eller andre spor som de mistenker kan være etter ulv. Aarhus sier at det mest sannsynlig er en enslig ulv på vandring som har vært i Naustdal.

– Ofte er de ikke norske de som kommer hit, og de har en lang vandring bak seg. Det er ikke ofte det er ulv her på Vestlandet, sier Aarhus.

Fylkesmannen skriver i sin begrunnelse for fellingstillatelsen at skadepotensialet er stort ettersom det er tidlig i beitesesongen og i alt 6.000 lam og sau er på beite i Naustdal kommune.

NOAH: Feilslått strategi

Siri Martinsen, veterinær og leder for dyrerettighetorganisasjonen NOAH, forteller at hun ikke er overrasket over fellingstillatelsen fra Fylkesmannen. 

Slik det fungerer i dag så har man nulltoleranse når ulven er utenfor ulvesonen, som i dag utgjør kun fem prosent av Norges landareal. NOAH mener at når man har en kritisk truet art, som ulven er, så er det feil å stenge den av til et så begrenset område. 

Hun vektlegger at i denne saken er det snakk om skadefelling. 

Når beitedyr skades er det eneste tiltaket som settes inn skyting av rovdyr. NOAH mener at hele denne skadefellingsstrategien er veldig feilslått, fordi forskning viser at skyting av rovdyr ikke hjelper, men kan tvert imot etterfølges av større saker neste år. 

– Hele driftsformen må endres

Skytepolitikken er lite effektiv ifølge Martinsen og dersom man skal beskytte tamme dyr som slippes ut på beite, må dette gjøres på en helt annen måte.

– Kjernen i problemet er at beitedyrene er ute av stand til å klare seg selv og at de er uten tilsyn. Vi har over 100 000 beitedyr som dør hvert år uten at rovdyr har noe med det å gjøre. Poenget er at hele driftsformen må endres, og man må vektlegge forebyggende tiltak.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!