Annonse
Miljøminister Vidar Helgesen, her under fredagens orientering om ulvesaken.

Full ulvekrig

Vidar Helgesens ulvelov kan potensielt koste regjeringen samarbeidet med Venstre. Og selv om lovendringen blir vedtatt, er det likevel ikke mulig å skyte ulvene Stortinget krever.

Annonse
Innenriks

 

– Vi blir ikke med på en endring for at regjeringen skal komme i møte dem som vil føre en uforsvarlig ulvepolitikk. Det er umulig for Venstre å forsvare, sier nestleder Ola Elvestuen.

I går ettermiddag kvitterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut ulvesaken fra departementet. I henhold til marsjordren fra Stortinget, har han gått igjennom de juridiske vurderingene på ny. Konklusjonen er at dagens lov ikke gir tillatelse til felling av ulv, som Stortinget krever. Men Helgesen foreslår nå å endre naturmangfoldsloven.

Et stort flertall på Stortinget er for, men det hjelper ikke regjeringen stort: I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre heter det at naturmangfoldsloven ligger fast.

– Er samarbeidsavtalen brutt?

– Helgesen burde ikke ha lagt fram dette. Samarbeidsavtalen er helt klar på dette punktet, og den ligger fast. Regjeringen kan ikke foreta en lovendring uten at Venstre er for, sier Elvestuen.

Erna gjør det ikke enklere

Da forslaget var på høring, sa Venstre at det var mulig å støtte mer fleksibilitet i forvaltningen av ulv, men da måtte ulvebestanden øke. Det legger ikke Helgesen opp til i lovproposisjonen.

– Fra i fjor høst har vi meldt tilbake til regjeringen at de ikke kan gjøre endringer i den ene enden uten å løfte måltallet i den andre enden, sier Elvestuen.

– Gambler regjering på at dere gir dere?

– Dette punktet i avtalen var til for at man ikke skulle lage flertall med andre partier for å svekke loven. Det er unødvendig for meg å true med noe som helst. Vi har en avtale. Den må følges, sier Elvestuen.

– Helgesen gjør dette med Erna Solbergs velsignelse. Hva tenker du om det?

– Det gjør det ikke enklere, sier Elvestuen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lovendringen

Stridens eple er at rovdyrnemndene ville felle 47 ulv i ulvesonen i tråd med Stortingets ulveforlik. Klima- og miljødepartementet før jul satte foten, og sa nei til felling av 32 av ulvene fordi man mente ulvens skadepotensial i henhold til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen ikke var oppfylt.

Helgesen foreslår nå å legge inn en hjemmel i naturmangfoldsloven, som er hentet fra Bernkonvensjonen, som åpner opp for at man kan vurdere andre hensyn som kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn, i spørsmål om ulvefelling.

Men selv med denne lovendringen, er det helt garantert at ikke all 47 ulvene blir skutt.

«Departementet kan ikke se hvordan en ny lovbestemmelse kan utfores på en slik måte at den åpner for et uttak som er så omfattende som nemndenes samlede vedtak i 2016 på inntil 47 ulver, uten at det kommer i konflikt med Bernkonvensjonen».

I den nye hjemmelen heter det at man kan felle ulv i en begrenset mengde ulv.

«Rovviltnemndene (...) sitt vedtak om lisensfelling av ulv, som innebar en felling av mer enn 50 prosent av den norske delen av den sørskandinaviske ulvebestanden, vil etter departementets syn ikke anses som en «begrenset mengde», heter det i lovforslaget.

– Denne endringen i seg selv gir ikke hjemmel til felling av halvparten av norsk ulvebestand, bekrefter Helgesen.

Les også: Stortingsrepresentant jaktet ulv i Sverige

Begrensa antall

Men hvor mange – eller hvor få ulv – som faktisk kan skytes, har han ikke noe svar på.

– Det er ikke mulig å svare på uten at vi har en konkret vurdering, sier han.

I lovforslaget viser departementet til en dom i Sverige som åpnet opp for at «begrenset mengde» kan tilsvare 11 prosent av ulvestammen. Allerede hittil i år har Norge skutt 18,5 prosent av vår ulvestamme.

– Dette er en ny hjemmel hvor vi må vurdere dette opp mot de ulvene som er igjen. Det er de ulvene som er igjen, som kan tas ut et lite antall, men ikke uten hensyn til uttaket som allerede har vært, sier han.

Innenfor bestandsmålet

Og som om ikke det er nok: Ferske tall fra Rovdata fra februar viser at denne vinteren er registrert 5-6,5 ynglinger i Norge denne vinteren, som er innenfor bestandsmål Stortinget ble enige om i ulveforliket.

– Da er det vel ikke behov for å felle noen ulv?

– Dette er ny situasjon. Tallet er lavere enn vi hadde i juni i fjor, og lavere enn hva jeg hadde trodd. Men hensynene i den nye bestemmelsen kan gi grunnlag for vurdering av felling.

– Blir det felt noen flere ulv i løpet av våren?

– Det kan ikke utelukkes, men det vil avhenge av tempo i Stortingets arbeid, sier Helgesen.

Annonse