Nedleggelser: Massiv nedleggelse av private barnehager er scenariet Private Barnehagers Landsforbund tegner opp – hvis ikke politikerne finner en løsning på finansieringen av den nye bemanningsnormen. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Frykter privat barnehagedød

Den nye bemanningsnormen kan føre til at flere barnehager må gi opp driften, advarer Private Barnehagers Landsforbund.

 

Bekymringen handler om hvordan den varslede bemanningsnormen skal finansieres:

Tilskuddene til de private barnehagene er basert på kostnadene de kommunale barnehagene hadde to år tidligere. Når en kommune øker tilskuddene til sine barnehager for å oppfylle bemanningsnormen fra 1. august i år, vil private barnehager få tilskudd i tråd med dette først 1. august 2020.

Denne praksisen kan få fatale konsekvenser for mange private barnehager, advarer kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Innlegg: En bemanningsnorm i 3,5 timer hver dag

– Én av fire vil slite

– I en undersøkelse vi har gjennomført, sier én av fire små private barnehager at de ikke ser grunnlag for videre drift fra august på grunn av bemanningsnormen. Dette er barnehager som i dag driver med litt dårligere bemanning enn landsgjennomsnittet og såvidt klarer å få et lite overskudd. Når det kommer krav om økt bemanning med samme inntekter som de har i dag, krasjer driften, sier Iversen.

Å rulle ut en bemanningsnorm uten å ha rettet på dette, er totalt uansvarlig, mener PBL.

Løsningen må være å midlertidig innføre en nasjonal minstesats for tilskudd til barnehagene, mener forbundet. Denne vil PBL at skal gjelde fram til de økte kommunale tilskuddene gir økning i tilskuddene til de private barnehagene.

– Alle kommuner som i dag gir et tilskudd basert på en bemanning som er dårligere enn den nye normen, må pålegges å bruke denne satsen. Slik kan de berge de utsatte barnehagene, sier Iversen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vedlikehold og vikarer

Også den private barnehagekjeden Espira, som har 101 barnehager i Norge, frykter at flere barnehager kan bli lagt ned. I andre barnehager vil de økte kostnadene til bemanning ramme «nødvendig vedlikehold, kompetanseheving, vikar ved fravær, innkjøp av nødvendig lekemateriell og andre drastiske innsparingstiltak som går ut over det grunnleggende tilbudet vi skal gi til barn», skriver Espira i et notat til utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Dette er første gang en minimumsbemanning i barnehagene skal lovfestes. Torsdag var det høring i komiteen om bemanningsnormen. Alle partier og de fleste i barnehagesektoren er positive til normen, men de siste ukene har det likevel bygget seg opp et stort opprør mot regjeringens forslag.

Kommunenes organisasjon KS har lagt fram beregninger som viser at bemanningsnormen vil være underfinansiert med nær én milliard kroner i 2020/2021. Barnehagebyråden i Bergen varslet i Dagsavisen i går kutt i andre velferdstjenester hvis staten ikke legger penger på bordet.

Flere hundre barnehageansatte og mange tusen foreldre har engasjert seg i ulike Facebook-grupper. De mener bemanningen det legges opp til, er altfor lav og krever at bemanningsnormen må gjelde hele dagen.

Innlegg: Om umulige valg