Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) er oppgitt over at Frp har kompromisset bort sin strenge innvandringspolitikk i forhandlinger med Venstre og KrF.

- Frp mister sjela i regjering

Christian Tybring-Gjedde mener Frp mister seg selv. Han vil stramme til innvandringspolitikken og ber Norge skrote FNs flyktningkonvensjon.

«Fra å være en bevegelse med lytteposter på grasrotplan har dessverre også Frp mistet mye av sin folkelige appell. Litt av sjela er borte. Regjeringssamarbeidet har bidratt til dette.»

Det skriver Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i sinnye bok «Mens orkesteret fortsetter å spille».

Samtidig som verden er rammet av den verste flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig tar han i boka et oppgjør med det han mener er altfor høy ikke-vestlig innvandring. En folkevandring fra sør til nord som han mener vil ødelegge Norge - kulturelt og økonomisk.

Tybring-Gjedde fillerister også eget parti og regjeringsdeltakelsen, etter at Siv Jensens mannskap gikk fra opposisjon til posisjon etter 40 år. Han mener Frps profil drukner i kompromisser med Høyre, KrF og Venstre:

«Min kritikk går ikke på person, men på politikkens innhold. Frps primærpolitikk har druknet i et hav av kompromisser.»

 

Skroter flyktningkonvensjonen

I boka kommer Tybring-Gjedde med flere forslag til kraftige innstramminger og endringer i utlendingspolitikken. Flere av forslagene er hentet fra Fremskrittspartiets omstridte Bærekraftsutvalg:

* FNs flyktningkonvensjon har gått ut på dato. Norge og andre land bør kollektivt melde seg ut av konvensjonen.

* Nasjonalstatene bør slutte å behandle asylsøknader. I stedet bør det opprettes ett internasjonalt asylsenter, hvor alle verdens flyktninger skal søke asyl før de fordeles til landene gjennom et kvotesystem.

* Reglene for familieinnvandring må strammes inn.

* Helkroppundersøkelser bør innføres for å avdekke kjønnslemlestelse.

* Folk som reiser fra Norge for å delta i væpnede konflikter skal nektes retur. Alternativt kan de siktes for landssvik.

 

Skuffet over egne statsråder

Selv om mange av kjernevelgerne hadde håpet på grunnleggende omveltninger i asylpolitikken etter regjeringsskiftet, erkjenner Tybring-Gjedde at det ikke kommer til å skje.

Han langer ut mot Frp-statsrådene, som ikke er nok opptatt av innvandringspolitikk.

«Det som bekymrer meg, er at våre statsråder i liten grad har latt seg engasjere politisk på det området som Frp tradisjonelt har sanket flest stemmer: en strengere asyl- og innvandringspolitikk».

Stortingsrepresentanten fra Oslo er skuffet over at innvandringspolitikken er blitt kompromisset i hjel av særlig Venstre og KrF - i to omganger. Han var også den eneste i stortingsgruppa som stemte mot den reviderte avtalen på utlendingsfeltet på gruppemøtet 26. april i år.

 

«Ikke bærekraftig»

- Hvor bærekraftig er samfunnet vårt? Dette ønsker ikke politikere eller medier å ta opp. Hvor er vi om 10, 15, 20, 25 år fra nå? Både økonomisk og kulturelt? spør Christian Tybring-Gjedde.

Han mener Norge er bortskjemt med et velferdsnivå som ikke er bærekraftig.

- I tillegg har vi en ikke-vestlig innvandring som er for høy. Mange av innvandrerne som kommer til Norge bidrar ikke som nordmenn flest gjør, sier han.

Samtidig trekker Frp-politikeren fram at 27 prosent av somaliere i Norge mellom 16 og 65 år er i jobb, ifølge Statistisk sentralbyrå.

- Da blir det dyrt for samfunnet, når noen bidrar så lite, sier han.

Tybring-Gejdde trekker fram at Oslo nå har 35 prosent innvandrere, og advarer mot at «Norge vil være i etnisk mindretall innen 2050».

 

Ikke Frp-prosjekt

Midt i budsjettforhandlingene, som setter hele den borgerlige alliansen på prøve, påpeker Tybring-Gjedde at han mener samarbeidsavtalen med KrF og Venstre ikke treffer Frp-velgerne:

«Vi må ikke glemme at mange av våre trofaste velgere ikke føler seg komfortable med vår politiske avtale med KrF og Venstre. Mange savner den alternative røsten.»

Selv er han kritisk til at Frp har ofret så mye av sin egen politikk på veien til regjeringskontorene. Fram mot valget i 2017 må profilen spisses, påpeker han:

«Vi må være villige til å hoppe opp på bruskassene og rope ut vår motstand mot Norges overdimensjonerte internasjonale engasjement, være tydelige på vår klimaskepsis og framheve vårt krav om en strengere asyl- og innvandringspolitikk.»

Selv regner han seg som en outsider i partiet.

«Jeg har blitt et hår i den politiske suppa», skriver Christian Tybring-Gjedde.

l Les KOMMENTAR side 4-5