Frp krever svar om lang saksbehandling i Nav-klagesaker

Erlend Wiborg (Frp), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener det er uakseptabel lang behandlingstid i Nav-klagesaker. Nå krever han svar fra statsråden.

 

Lørdag skrev Dagsavisen at saksbehandlingstida i Nav-klagesaker har økt enormt de siste årene. Nav er langt unna å nå målkravene som er satt og beklaget situasjonen. I Trygderetten har saksbehandlingstida i saker som gjelder uførepensjon/uføretrygd økt fra fire til ni måneder i perioden 2014–2018. Advokat Lene Wallem fortalte at den lange saksbehandlingstida får dramatiske konsekvenser for hennes klienter fordi de står uten stønad mens saken behandles. Erlend Wiborg i Frp reagerer sterkt på situasjonen.

– Jeg synes ikke det er akseptabelt i det hele tatt at saksbehandlingstida er så lang, sier Wiborg.

Spørsmål til ministeren

Frp-politikeren har nå stilt skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Wiborg ber statsråden redegjøre for den lange saksbehandlingstida både i Nav og Trygderetten og spør også om hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen.

– Det er snakk om at mange mister ytelser over lang tid, ytelser de er helt avhengig av for å betale boliglån, barnehage, klær og mat, og det er ikke akseptabelt, sier Wiborg.

Les også: Lege om nye Nav-regler: – Det er helt krise for mine pasienter

Vil ha råd

På spørsmål om han ikke har vært kjent med situasjonen, svarer han:

– Vi har vært kjent med at det har vært for lang ventetid. Regjeringen har forsøkt å ta flere grep, men likevel er saksbehandlingstida altfor lang.

– Hva mener du bør gjøres?

– Jeg har ingen umiddelbare løsninger. Nå vil jeg høre hva departementet mener de kan og bør gjøre, sier Wiborg og legger til:

– Vi må lytte til alle råd vi kan få.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Klagesaker

I fjor behandlet Nav 42.600 klagesaker totalt. Nav har opplyst at 20 prosent får omgjort sine vedtak.

– Hva synes du om at Nav får så mange klager og at mange vedtak omgjøres?

– Man må se tallet opp mot det totale antallet vedtak som Nav gjør. Det vil alltid være mennesker som gjør feil, men vi må jobbe for å redusere antallet. Vi må også sørge for at folk får raskere vedtak i sine saker. Da får feilene som gjøres mindre konsekvenser for den enkelte.

Les også: – Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv