Kim Mathisen er en av de drøyt 700 ansatte på Kiel-ferjene som risikerer å miste jobben dersom Color Line får flagge ut. Frp på Stortinget har tidligere signalisert at de er mot regjeringens utflaggingsplaner, men stemmer likevel mot Aps forslag om å utsette saken.

– Frp dolker sjøfolk i ryggen

«Frp er sjøfolkenes parti», har Frp-topp Morten Ørsal Johansen gjentatt flere ganger. Nå vil partiet likevel ikke støtte forslaget om å utsette utflagging av Kiel-ferjene.

 

Regjeringen har varslet en endring av skipsregisterreglene som kan ende med at 700 sjøfolk i Color Line mister jobben. Regjeringspartiet Frp har på Stortinget kommunisert noe annet.

I flere omganger har Frps næringspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen, sagt at han er imot endringen. Signalene fra Frp-talsmannen har gitt håp til Color Line-sjøfolkene. Det var det imidlertid ingen grunn til: Tirsdag meldte Klassekampen at Frps stortingsgruppe sier nei til å støtte et Ap-forslag om å utsette saken. Dermed er det fritt fram for regelendringen som åpner for at Color Line kan flagge ut Kiel-ferjene sine.

Det Frp driver med, er spill for galleriet, mener Terje Aasland, Aps næringspolitiske talsperson.

– Jeg blir aldri overrasket når Frp går rundt seg selv og taler med to tunger. Det er sånn de fører sin politikk – de sier noe som parti og gjør noe annet i regjering og for så vidt på Stortinget, sier Aasland.

Han mener Frp svikter de samme sjøfolkene partiet har lovet å beskytte.

– De gir folk forhåpninger, og så dolker de dem i ryggen etterpå for billige, politiske poenger. Det er trist og får meg til å lure på hvor ryggraden og troverdigheten deres er.

Les også: Kim har jobbet på Kiel-ferja i 16 år. Nå kan ha bli satt på land for godt. 

Sjøfolkene skuffet

For to uker siden stemte Frps landsmøte for en uttalelse som stiller seg kritisk til regjeringens utflaggingsplaner.

– Vi har fått et tydelig innspill fra landsmøtet om at denne regelendringen ikke behøver å skje, sa Ørsal Johansen da.

Frp-politikeren har også oppfordret sin egen stortingsgruppe til å gjøre «mytteri» mot regjeringen i denne saken og har gjentatte ganger sagt at «alle vet at Frp er sjøfolkenes parti».

Sjøfolkene ser det annerledes:

– Jeg er veldig skuffet. Dette er ikke første gang Frp har sagt noe til oss og gjort noe annet i Stortinget, men når de går så høyt ut og sier at de mener dette er feil, blir jeg forundret over at de nå gjør det motsatte, sier leder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund (NSF).

Leder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund (NSF). Foto: Mimsy Møller

– Det som skjer nå, vil bli oppfattet veldig negativt blant sjøfolkene. Det kan jeg garantere, sier han.

Hansen forteller at Sjømannsforbundet har hatt en rekke møter med Ørsal Johansen om utflaggingsplanene.

– Ut fra det han har uttalt offentlig og i møter med oss, har jeg tolket det som at Frp vil støtte Ap i å utrede konsekvensene av utflaggingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ap driver spill

Det bekrefter Ørsal Johansen. Han mener likevel at det er kommet nye opplysninger i saken som er såpass graverende at Frp vil be regjeringen vurdere faktagrunnlaget og habiliteten til det såkalte fartsområdeutvalget, som i sin tid anbefalte regjeringen å tillate utflaggingen.

Morten Ørsal Johansen er Frps næringspolitiske talsperson. Foto: Arne Ove Bergo

– Vi vil gi regjeringen mulighet til å gå gjennom det som har skjedd i prosessen og komme tilbake til Stortinget på ny, sier han.

– Innebærer dette en utsettelse av utflaggingen?

– Det vil være naturlig at statsråden venter med å innføre regelendringen til han har fått gjort denne vurderingen.

– Men er det en motsetning mellom det Ap ønsker, nemlig en utsettelse og en konsekvensutredning, og det Frp nå ber om?

– Vi ber om noe helt konkret som går på noe annet enn en konsekvensutredning. Hvis det viser seg at det har foregått noe som ikke skal foregå rundt habilitet eller at faktaene ikke stemmer, er det mer alvorlig, sier Ørsal Johansen og legger til at Frp fortsatt er innstilt på å stanse utflaggingen.

Til Aaslands beskyldninger om at Frp driver dobbeltspill, sier Ørsal Johansen følgende:

– Hvis han er så opptatt av politisk spill at han ikke ser alvorligheten i disse nye opplysningene, lurer jeg på hvem som driver spill for galleriet. Det er mye viktigere å få klarhet i om dette medfører riktighet, og det bør han ta innover seg.

Les også: – Vi kan ikke bare se på at de blåblå på ideologisk grunnlag dytter 700 arbeidsplasser ut av landet 

Fortsatt håp

Hansen i Sjømannsforbundet lar seg ikke berolige.

– Så lenge Frp ikke legger fram et konkret forslag i Stortinget, er det ingenting som hindrer næringsministeren i å trykke på knappen, sier han.

– Jeg forventer at Frp står ved det de har sagt og sørger for at dette ikke blir gjennomført, føyer han til.

Heller ikke Aasland i Ap har gitt opp håpet.

– Vi håper fortsatt på å få med oss Frp på en løsning.

Les også: Her stemmer Frp mot regjeringens politikk

Les flere historier om de som jobber på Kiel-ferja og venter i spenning på hva som nå skjer: 

Kokken Raymond: Noe er i gjære, men vi vet ikke hva (DA+)

Ekspeditøren Per Magne: Vi har huslån, et nyfødt barn og begge jobber i Color Line (DA+)

Husøkonomen Marika: Jeg er ung og har mange muligheter, men mange her er snart pensjonister (DA+)

Kelneren Heidi: Jeg går rundt med følelsen av at jeg kaster bort tida mi (DA+)