Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa mandag at det å legge ned Politidirektoratet ikke var veien å gå.

Forvirrende svar fra Frp om Politidirektoratet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa mandag at nedleggelse av Politidirektoratet ikke er veien å gå. Nå foreslår Frps programkomité å legge ned etaten.

–  Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det? svarte Amundsen på spørsmål fra Trønder-Avisa om nedleggelse av Politidirektoratet (Pod). 

Intervjuet med avisa ble gjort mandag, og uttalelsene til den ferske statsråden sto på trykk tirsdag. 

– Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge. Det er mange områder hvor Pod er viktig. Jeg tror nok ikke det er veien å gå, å legge ned det direktoratet, iallfall ikke i denne runden, for å si det forsiktig, sa statsråden, som presiserte at «det er ikke en aktuell politikk denne stortingsperioden».

– Overføre oppgaver og ressurser

– Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sa programkomiteens nestleder Harald T. Nesvik til NTB. Nesvik sa videre at det kan bidra til å kanalisere midler på en mer effektiv måte over hele landet. 
NTB har kontaktet Justisdepartementet for en uttalelse fra Amundsen etter at programkomiteens forslag ble kjent. Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen skriver i en epost at «justis- og beredskapsministeren ber om forståelse for at han ikke kan kommentere en sak som er i intern prosess i Fremskrittspartiet». 

NTB får opplyst at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har sendt et spørsmål til Amundsen, der han ber statsråden oppklare om han er uenig med Frps programkomité i at Pod burde legges ned. 

– Oppsiktsvekkende 

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringspartiet Fremskrittspartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet samtidig som det er en Frp-er som er justisminister og har ansvaret for at Politidirektoratet har est ut i ressurser og antall ansatte de siste årene, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som er leder for justiskomiteen på Stortinget, til NTB. 
– Hvis de mener alvor, kunne de startet med å holde Pod i tøylene, og unngått denne veksten. Det er vanskelig å ta forslaget alvorlig, all den tid de sitter der og lar dette skje fortsetter Tajik. 

Dagbladet viste i fjor høst til at Pod fikk mer enn doblet sitt årlige driftsbudsjett fra 125 millioner i 2012 til 275 millioner i 2016. Statsminister Erna Solberg (H) sa mandag at det var en viss vekst i Politidirektoratet, men at det var en «veldig vekst ute i politiet også». 

– Ingen vedtak

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sa i fjor at en nedleggelse av Politidirektoratet uten forbehold ville være for voldsomt, men at de mente Pods rolle burde vurderes. Tirsdag sier Bolstad til NTB at de ikke har fattet noe vedtak hvor de går inn for å legge ned Pod, men at det er stemmer innad i forbundet som mener etaten begynner å bli for operativ. 
Han understreker at Pod gjør flere viktige oppgaver som må gjøres uansett, men enkelte av oppgavene burde vurderes å legges ut til politidistriktene. (NTB)