Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot å få en debatt om hva politikere snakker om fremfor hva de gjør. Han ser slike «trumpske» tendenser allerede i Norge.

Forsvarer EØS og frihandel

Et godt trepartssamarbeid forhindrer utenforskap og opprør mot en «politisk elite» som man så i USA-valget, mener Jonas Gahr Støre. Men han avviser deler av fagbevegelsens motstand mot EØS og andre frihandelsavtaler.

Innenriks

 

Etter 8. november har mange forsøkt å analyserer hvorfor og hvordan Donald Trump kunne bli valgt til president.

En som har fått oppmerksomhet, er den amerikanske forfatteren Thomas Frank, som lenge advarte demokratene mot å overse arbeiderklassen i USA. Frank mener det demokratiske partiet nå kan takke seg selv for at Trump ble valgt. Demokratene har tatt arbeiderklassen for gitt, og deres manglende forståelse for hvilke problemer arbeiderklassen står overfor, ga grobunn for Trump. Når Trump messet om at det er frihandelsavtaler som fører til at folk mister jobbene sine, og at han var den som ville kansellere frihandelsavtalene, traff det en nerve Hillary Clinton ikke var i nærheten av å fange opp, mener Frank.

Her hjemme sier Ap-leder Jonas Gahr Støre seg enig i deler av analysen:

– Demokratene har et ansvar for at de ikke kobla seg på en gruppe velgere som er viktig for dem. Denne gruppen velgere er også Aps viktigste velgergruppe, og vi ser et annet bilde i Norge der sosialdemokratiet står sterkt. Men vi kan ikke ta det for gitt. I USA ble forbindelseslinjene færre, oppmerksomheten et annet sted. For meg viser dette hvor viktig samarbeidet med fagbevegelsen er. Hvis båndene brytes og ørene plugges for hva folk opplever i hverdagen, da fjerner politikken seg fra det som er viktig for folk, sier Støre.

Pro-handel

Støre tror imidlertid bildet er annerledes i Norge. Årsaken er et godt trepartssamarbeid.

– Vi har en toneangivende fagbevegelse som gjør at båndene mellom folk på jobb og politikken ikke er kuttet. Kanalene er åpne, politikere fremmer forslag som gjenspeiler virkeligheten og dette er en sikkerhet mot at folk føler at de ikke blir sett, sier han.

Men i Norge, som i USA, er det en økende motstand mot frihandelsavtaler som TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Services Agreement). Fem LO-forbund, med Handel og Kontor i spissen, har vedtatt at de er imot dagens EØS-regler og at de krever reforhandling eller oppsigelse av EØS-avtalen.

Likevel står Ap og LO-ledelsen på sitt. EØS og handelsavtaler er et gode.

– Det er en farlig tankegang om vi sier til velgerne at vi kan lukke dørene for verden utenfor, at vi har alle virkemidler og alle svar på velferd- og jobbutfordringer i nasjonalstaten. Sier man det, snakker man ikke sant. Det er ikke noen motsetning mellom handelsavtaler og å heine om trygge jobber, sier Støre, som slår fast at TTIP og TISA ikke ser ut til å bli noe av gitt signalene fra Trump.

– Men når Ap og LO står på sitt mens motstanden øker, er dere i utakt med folk?

– Nå er LO og Ap folkelige bevegelser som tar beslutninger basert på demokratiske prosesser. Utfordringen er arbeidsinnvandringen, og vi må erkjenne at den utfordringen er reell. Men å si at vi skal håndtere problemet ved å gå ut av EØS, er et dårlig virkemiddel. Det er så mange andre negative konsekvenser for et land som er så åpent som oss. Det viktige for å sikre orden i arbeidslivet er nasjonale tiltak. Det norske storting og norske myndigheter må sørge for å få mer seriøsitet inn i arbeidslivet, sier Støre.

– Det er ikke aktuelt for deg å revurdere EØS-avtalen?

– Jeg er alltid på jakt etter hvordan vi kan forbedre avtaler, men det er tosidig. Det er for lettvint å si at bare vi går ut av EØS, så vinner alle gode krefter fram. I dag demmer også EØS-avtalen opp for høyrepolitikk.

Støre mener problemet med globalisering ikke er globalisering i seg selv, men svak fordeling i mange land.

– Da oppstår forskjellene. Alle studier viser at de med kapital og høyere utdanning står nærmest til å tjene på verdenshandel og globalisering. Derfor er rettferdig fordeling så avgjørende. De som får det største utbyttet, må bidra mest til velferden, slik at alle får ta del i mulighetene. Vi har klart det bedre i Norden enn ellers. I USA og Storbritannia er det altfor mange som er satt på siden og det er mange som nå sier fra i protest og sinne, sier Støre.

Ikke interessert i Listhaug

Støre mener den amerikanske valgkampen avdekket et annet problem enn en oversett arbeiderklasse: Hva skjer når velgere og offentligheten vendes vekk fra hva politikere gjør, men bare er opptatt av hva politikere sier.

– Her hjemme vil jeg motvirke at det eneste vi diskuterer er hvem politikerne er og formen på det politikerne snakker om, fremfor hva politikere faktisk gjør og hvordan det virker på folk, sier Støre.

Han legger ikke skjul på at han ser en mer «trumpsk» debattone også her hjemme, og kommer med en åpenbar referanse til innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Når regjeringspolitikere fremstiller seg som opposisjon til eliten, skal vi være oppmerksomme og si ifra at vi er opptatt av virkeligheten til folk, ikke det politiske spillet. Om statsråder med spisse utspill tenker jeg at jeg egentlig ikke interesserer meg for den du er – jeg interesserer meg for det du gjør, sier Støre og fortsetter:

– Hvordan er egentlig skattelettelsene fordelt? Hvordan er arbeidsmiljøloven blitt svekket? Hvorfor kutter de i barnetilleggene? Hvorfor øker de ikke fagforeningsfradraget for å styrke trepartssamarbeidet de innimellom snakker varmt om? Dette Frp gjør, de som sier de er for folk flest, er tradisjonell høyrepolitikk på de sterkestes side mot de med mindre. Det er dette vi skal snakke om, sier Støre.

– Skapes støy med viten og vilje for å få fokus vekk fra sak?

– Dette er en avledningsmanøver. Her kan vi lære av Trump. Vår oppgave er å vise at det ikke er en farbar vei, men at dette skyggelegger hva politikk egentlig handler om. I dag har vi en byggebransje som henfaller til useriøsitet og kriminalitet. Vi må lage politikk for dette. Der var ikke det demokratiske partiet i USA, sier Støre.

Flere som Trump

2017 blir den store testen i Europa: Frankrike skal velge ny president. Tyskland skal velge ny rikskansler. 4. desember avgjør italienerne om de skal kaste statsministeren og følge Storbritannia ut av EU. I Frankrike fisker høyrepopulistiske Nasjonal Front, med Marine Le Pen i spissen, i samme dam som Trump: Deres velgere er høyt representert i arbeiderklassen, som tidligere stemte sosialistisk, og i den mer marginaliserte middelklassen. Le Pen vil ut av EU, nasjonalisere industrien og stanse muslimsk innvandring. Ikke ulikt Trumps budskap i valgkampen.

– Tror du vil kan se flere typer som Trump i Europa?

– Ja, det tror jeg. Det må demokratiet møte. Så enkelt, så vanskelig, sier Støre.