Annonse
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Forstår ikke kutt i skolearbeidet

«Svært bekymret». «Helt uforståelig».

Annonse
Innenriks

 

Det er formuleringer Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, bruker om statsråd Vidar Helgesens (H) kutt i informasjonsarbeidet til Miljødirektoratet.
Dåsnes påpeker at dette står «i skarp kontrast» til et stortingsvedtak fattet i fjor høst.

Les også: Helgesen: Informér mindre

– Kan nedprioriteres

Det var fredag at Dagsavisen omtalte flere  formuleringer i tildelingsbrevet som Klima- og miljø­departementet har sendt Miljødirektoratet.

Her heter det blant annet:

* Arbeid med kommunikasjon og informasjon kan reduseres.

* Informasjonskampanjer i direktoratets regi kan avvikles.

– I tillegg til det Dagsavisen tar opp om å kutte i informasjon, er vi svært bekymret over at «direktoratets skolerettede arbeid kan nedprioriteres.» Det står i skarp kontrast til  det Stortinget vedtok som ett av to nasjonale mål i friluftspolitikken, da de i høst behandlet Friluftsmeldingen, sier Dåsnes.

Formuleringen han sikter til er som følger:

«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke satt inn tiltak

– Det er helt uforståelig hvordan en skal nå et slikt mål når Miljødirektoratets skolerettede arbeid nedprioriteres, med unntak av den naturlige skolesekken, særlig fordi vi heller ikke kan se at Kunnskapsdepartementet har satt inn tiltak for å styrke bruk av naturen i læringsarbeidet, sier Dåsnes.

– Hvorfor er dette noe som bekymrer nettopp Friluftsrådenes Landsforbund?

– Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har et samarbeid for å følge opp målet om å bruke naturen mer som læringsarena, blant annet for å oppnå bedre og mer virkelighetsnær læring, svarer Dåsnes.

Han påpeker også at Friluftsrådenes Landsforbund i cirka 20 år har arbeidet med bruk av naturen som læringsarena gjennom opplegget «Læring i friluft»

Les også: Presser fram jobbkutt i staten

Annonse