Annonse
Truls Tømmerås ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge forsker på atferdsproblemer i barnehagen.

– Foreldrene bør også involveres

– Skal aggressiv atferd snus, bør foreldrene få familieveiledning parallelt med det som skjer i barnehagen.

Annonse
Innenriks

 

Det sier Truls Tømmerås ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i Oslo.

Han forsker på atferdsproblemer i barnehagen, og er positiv til innsatsteamet som skal hjelpe barnehager i Oslo med å takle og hjelpe de mest utagerende barna.

– Det er veldig spennende at man på denne måten vil gå inn før barnets problemer når et klinisk behandlingsnivå. Når man først er kommet dit er det mye større jobb å snu barnets negative utvikling, sier Tømmerås.

Les også: Spesialteam mot voldelige barn i barnehagen

God effekt

Ifølge forskerne kan atferdsproblemer ramme barn fra alle typer familier. Samtidig er det slik at barn fra familier med få sosiale og økonomiske ressurser oftere utsettes for stress i hjemmemiljøet enn andre barn, og dermed også har høyere risiko for å utvikle atferdsproblemer.

– Disse barna har ofte lavere sosiale ferdigheter og tegn på engstelse og tristhet. Vi vet også at manglende språkkompetanse fører til tidlig utagerende atferd – hvilket ikke er så rart. Hvis man ikke får uttrykt det man føler og vil si, skaper det stor frustrasjon, sier Tømmerås.

Sammen med kollega John Kjøbli har han sett på effekten av foreldreveiledningsprogrammene PMTO og TIBIR. Et hovedfunn er at barn med atferdsproblemer har stort utbytte av at foreldrene får veiledning.

– Effekten var også stor i familier med små ressurser, men disse familiene trengte gjennomgående noe mer tid og trening til å lære seg positive foreldreferdigheter, forteller Tømmerås.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Forebygger skolevold

Han mener tidlig inngripen i barnehagen er et godt utgangspunkt for å endre aggressiv atferd hos barn – men ikke nok.

– Årsaken til voldelig eller aggressiv atferd hos små barn ligger ofte i det som skjer hjemme. Hvis problemet er samspillet i hjemmet, hjelper det ikke at barnehagen alene iverksetter tiltak. Mitt klare råd er derfor at man parallelt med innsatsen i barnehagen, gir foreldrveiledning. På den måten vil de to viktigste arenaene for barnets liv, dra i samme retning. I motsatt fall kan det fort være bortkastede ressurser, forklarer Tømmerås, som mener dette på sikt vil virke forebyggende for voldelig og truende atferd når barna blir eldre.

Forsker Truls Tømmerås mener samtidig at det er viktig at de tiltakene spesialistteamene i barnehagene tar i bruk, er forskningsbasert.

– Da øker også sannsynligheten for å få gode resultater, sier han.

Les også: Undersøkelse: Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever

Annonse