5.000 flyktninger som har fått opphold på ett av landets 111 asylmottak og venter på å få en kommune å bo i. Redd Barna oppfordrer til å stemme på de ordførerne som ønsker å bosette flyktninger. Bildet viser asylsøkere utenfor Politiets utlendingsenhet. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Fordobling av asylsøkere

Bare i august har det kommet 2.300 nye asylsøkere til Norge.

Innenriks

«Stem på en ordfører som vil bosette flyktninger!» Det er Redd Barnas oppfordring til velgerne. Bare i august har det kommet 2.300 nye asylsøkere til Norge. Sammenlignet med august i fjor er det en fordobling av nyankomne asylsøkere.

Fortsetter økningen kan 16.000 personer ha søkt asyl i Norge før året er omme – det er 5.000 flere enn prognosene til Utlendingsdirektoratet (UDI) har beregnet. Av dem er 1.200 (23 prosent) enslige mindreårige under 18 år, de aller fleste fra Afghanistan og Eritrea. Økningen ellers skyldes Syria-krigen.

LES OGSÅ: Flyktninger uønsket øst i Europa

5.000 klare for kommuner

I denne situasjonen sitter det allerede 5.000 flyktninger som har fått opphold på ett av landets 111 asylmottak og venter på å få en kommune å bo i.

– Jeg utfordrer velgerne til å bruke stemmeretten sin til å velge den ordføreren som lover å bosette flere flyktninger, sier Janne Raanes, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna.

Hun synes det er pinlig at bosetning av flyktninger er totalt fraværende i den lokale valgkampen i kommunene.

– Jeg utfordrer partienes ordførerkandidater til å engasjere seg og love å ta ett tak for å bosette flere flyktninger, sier Raaanes.

Redd Barna jobber med barn på flukt, der de kommer fra, langs strendene ved Middelhavet og ruten gjennom Europa, og her i Norge.

– Det er fantastisk gledelig med den nødhjelpsempatien og engasjementet vi ser gjennom grupper som «Refugees Welcome to Norway». Men disse menneskene skal ha et sted å bo. Vi må ville ha dem som naboer også, sier Raanes.

Hun mener det er på høy tid å bygge opp legale og trygge måter å komme til Norge på.

– Vi er spesielt opptatt av barn og enslige mindreårige. De skal slippe å flykte over havet, eller på andre risikable måter med livet som innsats. Det må bli mulig å søke asyl i Norge fra en utestasjon, der de er, sier hun.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Takker pressen

UDI-direktør Frode Forfang gjorde i går noe så sjeldent som å takke mediene for å ha forklart et helt folk hvorfor så mange mennesker nå søker asyl i Norge. Det gjør det mye enklere for UDI å etablere nye asylmottak.

– Jeg opplever nå at det konfliktnivået vi har vært vant til er helt fraværende. Tvert imot opplever vi at folk ønsker å bidra og hjelpe til, og det gjør vår jobb så mye enklere, sa Frode Forfang da han presenterte augusttallene for nyankomne asylsøkere.

UDI vil snart utlyse anbud om nye mottak over hele landet. De eksisterende asylmottakene er fulle.

– Vi har satt i gang hastetiltak for å skaffe flere plasser. Det er helt avgjørende at de som har fått opphold får en kommune å bo i, sier Forfang til Dagsavisen.

UDI jobber nå med å skaffe provisoriske plasser på campingplasser og hoteller.

– Jeg utelukker ikke at det kan bli aktuelt med mer alternative løsninger, men i første omgang må vi løse dette innenfor de systemene vi har, sier Forfang og oppfordrer lokale foreninger og idrettslag til å inkludere asylsøkerne og gjøre en ekstra innsats for barn og ungdom.