Flere tusen bedrifter brøt loven da klokken slo tolv i natt

Bedrifter uten tariffavtale med landsomfattende fagforbund, bryter nå loven hvis de leier inn arbeidskraft på uforutsett tid.

Nye bestemmelser for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå ble iverksatt over nyåret. Ved innføringen ble overgangsregler lagt ned, med siste forbruksdato 1.juli. Nå er avtalene ugyldige.

– En dramatisk endring, sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.  

Byggebransjen verst

Overgangsreglene gjorde det mulig å leie inn på avtaler inngått før nyttår. Fortsatt leie på gamle avtaler er nå brudd med Arbeidsmiljøloven. Målet med endringene er at bedrifter skal ansette fast fremfor å lene seg på innleide. Målet er også å få kontroll over innleie i bedrifter, som ifølge Krogstad har fått alt for stort omfang.

– Hele den uorganiserte delen av arbeidslivet rammes, forteller han.

43 prosent av bedriftene Fellesforbundet har kontakt med har innleie på kontrakter som nå blir ugyldige. Av bedriftene innad i Fellesforbundet har byggebransjen størst problemer med innleie av arbeidskraft.

Krogstad mener lovendringene er bra for hele bransjen.

– Det vil bidra til større seriøsitet. Omfanget av innleid arbeidskraft med usikre arbeidsforhold har vært et vesentlig bidrag til useriøsitet i bransjen, forklarer han.

Unnasluntrere

Krogstad forteller at flere bedrifter har tatt kontakt for å få tariffavtale før 1.juli. Likevel tror han flere bedrifter vil prøve å snike seg unna lovendringen.

– Vi er jo tett på nå. Det vi erfarer er at det vil være to ulike typer forsøk på å unngå regelverket, når du ser bort fra de som gir blaffen.

– Det ene er å leie inn etter «vikarbestemmelsen», §14.12.1. Da skal det være et uforutsett midlertidig behov. Her vil nok noen prøve seg på at for mye arbeidsoppdrag er uforutsett. Den andre er å endre innleie til avtaler om underentreprise. Vi er i alle fall forberedt på at noen vil prøve å snike seg unna de nye reglene, spår Krogstad.  

Straffe lovbryterne 

Holdningen til mange er at frem til de blir tatt og får straff, så er det lovlig, mener han. Krogstad håper Arbeidstilsynet vil kunne ilegge bøter til de som bryter loven.

– Det blir spennende å se om vi, arbeidsgiversiden, byggherrene og Arbeidstilsynet, klarer å kontrollere dette. Det må vi, fordi bestemmelsene er bra. Det viktigste nå er vi klarer å stoppe det, at det etableres en praksis i regelverkets gråsone. Derfor er det viktig å være på hugget fra dag en, avslutter han.