Flere oljefelt stengt ned på grunn av båtkollisjon

Produksjonen på en rekke oljefelt i Nordsjøen er stengt som følge av fregatthavariet i Øygarden. Det fører til problemer for norsk gasseksport.

 

Produksjonen på Ivar Aasen ble stanset klokka 10, opplyser Aker BP-talsmann Ole Johan Faret til Dagens Næringsliv.

Lundin-talskvinne Frøydis Eldevik opplyser at det samme gjelder Edvard Grieg-feltet.

Olje fra flere felt sendes i rør til Stureterminalen, som ble stengt ned torsdag morgen. Grunnen til stengingen er kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad, oljetankeren Sola TS og slepebåten Tenax. Oljetankeren var på vei ut fra Stureterminalen. Fregatten tar inn vann og er satt på land.

Gasstrøbbel

Equinor stenger også produksjonen på Grane, Oseberg og Troll A-feltene, men produksjonen på Troll B og C samt Kvitebjørn og Visund opprettholdes. Også Equinors Kollsnes-anlegget er stengt ned.

– Det er slik at røret vestprosess ved Sture er stengt ned. Som en konsekvens av dette kan ikke Kollsnesanlegget produsere, sier kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco til E24.

Det gir problemer med gassleveransene til Europa ettersom gassen ikke kan transporteres så lenge anlegget på Kollsnes er stengt.

Equinor bestemte seg for å stenge ned driften på anlegget torsdag morgen.

Føre-var-tiltak

– Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstengning og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver Equinor i en pressemelding.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG. Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn. I dag anløper rundt 120 oljetankskip og LPG-tankskip Stureterminalen årlig. (NTB)