Siden John Thomas Suhr (i midten) tok over som leder, har Oslo/Akershus Handel og Kontor fått over 1.000 flere medlemmer. Bare de siste ukene har antallet vokst betraktelig. FOTO: HILDE UNOSEN

Flere bak fagforeningsfanene

Arbeidskonflikter og økende ledighet provoserer og skremmer arbeidstakere. Ansatte i mange yrker strømmer nå til fagorganisasjonene.

 

Fellesforbundet fikk 300 nye medlemmer de fire første dagene av hotell- og restaurantstreiken.

Handel og Kontor fikk 100 nye medlemmer etter at elektronikkjeden Expert sa opp tariffavtalen med 454 ansatte.

Negotia, som også organiserer ansatte i oljeleverandørindustrien, fikk nær 200 nye medlemmer hver måned de første månedene i år.

Les også: Millioner på spill

– Entydige erfaringer

– Erfaringene er entydige. Når det er konflikt i vår bransje, får vi flere medlemmer. Det så vi også ved bruddet med Coop i mellomoppgjøret våren 2013. Da fikk vi 1.000 nye medlemmer på to uker. Riktignok meldte 500 seg ut etterpå, men de 500 siste ble, forteller John Thomas Suhr i Oslo/Akershus Handel og Kontor.

Med så langt 16.370 medlemmer, leder han Norges største fagforening.

Konflikten med Expert endte ikke med streik, selv om Handel og Kontor var villige til det. I stedet ga elektronikkjeden etter for kravet om at tariffavtalen med 22 butikker og hovedkontoret måtte videreføres.

– Slaget sto om rettighetene til hver enkelt. Vi doblet antallet medlemmer i Expert i løpet av konflikten. 40 prosent av hodene der er nå inne hos oss, forteller Suhr.

– Men vi har større styrke enn vi tror. Vi organiserer ansatte i mange virksomheter med mye deltid. Det typiske er likevel at det er kjernestaben og de som jobber fulltid som organiserer seg hos oss.

Også noe annet gjør Suhr fornøyd.

– Halvparten av de nye medlemmene i fjor var under 30 år. Det er en myte at fagorganisering bare er noe for de litt eldre arbeidstakerne, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Viktig

Også Ragnhild Lied, forbundsleder i Unio, har erfaring med at konflikt vekker viljen til å organisere seg.

– Vi så det under lærerstreiken i 2014. Da var det flere som meldte seg inn enn ut.

– Har økende arbeidsledighet samme effekt?

– Vi har erfart gjennom mange år at når folk føler at rammen rundt jobben er truet, og de skjønner hva det organiserte arbeidslivet kan bidra med, så stiger interessen for å organisere seg.

– Noen organiserer seg altså først når de må?

– Jeg vil ikke være moralist. Vi tar imot alle når -de kommer, men det er de som er organisert hele tida som er grunnpilarene våre.

– Får Unio flere medlemmer?

– Vi ser økende medlemstall. Noe av det skyldes studentorganisasjonene som mange av våre forbund har under seg. Det er bra med tanke på framtida at vi klarer å engasjere studentene. Vi er opptatt av å fortelle dem hvor viktig den norske modellen er for velferdsstaten, og grunnlaget for den er at folk organiserer seg. Det gjelder både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Les også: Nå streiker 6.000

Les også: Derfor streiker de

– Vi er en hjelp

Negotia har fått over 2.100 nye medlemmer det siste året. De siste månedene har antallet innmeldinger vært økende.

– Med uro i arbeidsmarkedet opplever mange at vi er en hjelp og støtte, og mange trenger det, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo.

– En del av våre medlemmer har mistet jobben. Andre er permitterte eller har fått varsel om at de kan bli det, fortsetter han.

De som opplever dette, får fritak for kontingenten. Derfor har ikke antallet medlemmer i Negotia totalt sett økt, til tross for mange nye navn i listene. Situasjonen er «status quo», ifølge Korsmo.

Les også: 1. mai-generalen

– Vi er forsikringen

I SAFE, som organiserer ansatte i energisektoren, synker medlemstallet på grunn av masseoppsigelsene i oljeselskapene. Et par hundre nye medlemmer etter at oljeprisen begynte å falle, har ikke klart å forhindre det.

– Har det noen hensikt å bli SAFE-medlem nå?

– Ja, så absolutt. Som medlem har du en tillitsvalgt som passer på dine rettigheter, svarer forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Hva kan nedturen i oljesektoren føre til for SAFE?

– Verden trenger mer energi. Jeg tror derfor på en ny opptur for sektoren. Da vil vår rolle bli styrket. Vi er forsikringen i vår bransje, og gang på gang har det vist seg at vi trengs for å sikre rettigheter. Det går fram av alle sakene avgjort i rettsvesenet, helt opp til Høyesterett.

Les også: Brannmenn kjemper for bedre risikotillegg