Ingunn Gjerstad, leder i Handel og Kontors region Øst og Johnny Meland, leder i region Midt-Norge, fikk ikke landsmøtet med seg på å stemme for en utmelding av EØS.

Fikk ikke flertall for utmelding av EØS

Handel og Kontor stemte for å beholde EØS-avtalen, men vil jobbe for at den reforhandles. – Et skritt i riktig retning, mener nei-siden.

 

Kun tre personer stemte mot å beholde dagens EØS-avtale under Handel og Kontors siste landsmøtedag onsdag. Som Dagsavisen skrev tidligere denne uka, ba regionslederne i Nord-Norge, Midt-Norge og Øst om at forbundet stemte for en utmelding, men fikk altså ikke flertallet med seg slik de i forkant hadde ventet.

Tror på reforhandling

Alt håp er likevel ikke ute, mener leder i region Øst, Ingunn Gjerstad. I vedtaket ble det nemlig tatt inn en formulering om at «Handel og Kontor vil støtte nye forhandlinger med EU med tanke på å fremforhandle en ny og bedre EØS-avtale». Forbundet foreslår også at regjeringen setter ned et utvalg som skal følge med på forhandlingene mellom Storbritannia og EU i kjølvannet av Brexit.

– Det er et skritt i riktig retning. Vi opplever vedtaket som en forankring av at vi ikke er fornøyde med EØS-avtalen, og at vi på basis av erfaringene fra brexit kan reforhandle vår egen avtale slik at den i større grad tar opp i seg problemstillingene i norsk arbeidsliv, sier Gjerstad.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Et godt kompromiss

Hun er tydelig på at slaget om EØS ikke er tapt.

– Vi vinner ikke alle kamper, men vi ser at flere LO-forbund nå setter spørsmålstegn ved hvordan avtalen påvirker oss og er villige til å gå inn i den debatten.

Også Pål Julius Skogholt fra Nord-Norge-delegasjonen øyner håp for en EØS-exit.

– Dette er et godt kompromiss. Vi beveger oss i riktig retning ved å erkjenne at vi må gjøre noe med EØS-avtalen, og det er viktig, sier Skogholt.

Forbundsleder Trine Lise Sundnes, som på landsmøtet ble valgt for fire nye år, er strålende fornøyd med at avtalen beholdes. Hun har hele tida vært klar på at hun ikke ønsker utmelding.

– Fra vår side er debatten om alternative avtaler med EU nå lagt død. Tilknytningsformen vår til EU skal gå gjennom EØS. Hvorvidt vi bør reforhandle avtalen, må vi ta stilling til etter at vi har sett resultatet fra brexit, sier Sundnes.

Les også: Krever EØS-exit

Støttes av Sp

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre gjestet landsmøtet mandag, slo han tydelig fast at en utmelding ikke er aktuelt for hans parti. Heller ikke reforhandling er nødvendig, uttalte han til Dagsavisen.

Støres tidligere regjeringskollega, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, tror på sin side at en ny EØS-debatt er uunngåelig.

– Vi ser at det ikke er flertall for å si opp avtalen, men vi må heller ikke lukke døra for at vi kan få til noe bedre. Vi må se på hvilke muligheter brexit gir oss. Flere og flere i fagbevegelsen er opptatt av arbeidsinnvandring, og det er fordi de merker at innvandringen presser lønns- og arbeidsvilkårene i en del yrker. Det bør alle partier ta på alvor, sier Vedum.

Han vil imidlertid ikke si at Sp har tatt Aps plass i fagbevegelsen.

– Vi mener det vi mener, og Ap mener det de mener, og så har vi gjensidig respekt for at vi har ulike tradisjoner i dette spørsmålet.