Maria og hennes mor får saken sin behandlet i Høyesterett. FOTO: ARNE OVE BERGO

Får saken opp i Høyesterett

MARIA-SAKEN: Høyesterett sier ja til å behandle ankesaken hvor fire år gamle Maria, som er født i Norge med norsk far og kenyansk mor, står i fare for å kastes ut av landet.

Norske Maria (4), som har norsk far som ikke ønsker kontakt, er blitt en kasteball i det norske asylsystemet. Marias mor kom til Norge fra Kenya for sju år siden.

Moren fikk avslag på søknad om asyl i 2008 fordi hun oppga falskt navn.

Saken har vært oppe både i tingretten og lagmannsretten, hvor moren har tapt. Nå har Høyesterett sagt ja til å behandle saken.

- Dette er en seier for oss, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) til Dagsavisen.

- Jeg har nettopp snakket med moren, og hun er svært glad, sier Hansen, som er litt overrasket over den raske saksgangen.

- Anken ble sendt 1. august, og så sent som tirsdag sendte vi en tilleggserklæring fra spesialist i klinisk psykologi Magne Raundalen til Høyesterett. Så her har det gått fort, sier Hansen, som ikke har fått noen dato for når saken skal opp.

Magne Raundalen er en av Norges mest anerkjente på området, og han har utarbeidet en grundig barnefaglig vurdering av Marias situasjon og konsekvensene for henne av vedtak og dommer hittil om disse blir satt ut i live. Han har utarbeidet en vurdering med klare konklusjoner på hva det vil bety for Maria å bli sendt til Kenya eller bli barnevernsbarn i Norge, som var alternativene lagmannsretten ga Maria.

- Jeg skal snakke med advokaten senere i kveld og regner med at jeg får vite mer om saksgangen og tidspunkter, sier Hansen.

 

Les også: Bønn om politisk hjelp

 

Fortsatt står moren og Maria i fare for å bli hentet av politiet når som helst og sendt ut av landet.

- Høyesterett har ikke tatt stilling til forføyning, så i prinsippet kan hun kastes ut. Men det vil være en skandale om det skjer nå som Høyesterett har sagt ja til å behandle saken, sier han.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Les også: Kunstnere slår ring om Maria