Rune Øygard. FOTO: NTB SCANPIX

Får ikke prøvd saken sin på nytt

ØYGARD-SAKEN: Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard får ikke sin anke over saksbehandling behandlet i Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg tillater imidlertid at ankene over straffeutmålingen i saken fremmes, skriver VG.

Det at saksbehandlingsanken ikke nådde fram til Høyesterett, betyr at det ikke lenger er mulig å få saken behandlet på nytt i lagmannsretten. Det kunne skjedd dersom Høyesterett så på saksbehandlingen og fant feil som gjorde at saken ble sendt tilbake til lagmannsretten. Dermed er altså skyldspørsmålet i saken endelig avgjort.

Begge parter anket

– Han er skuffet over at Høyesterett ikke vil behandle anken over saksbehandlingen – særlig fordi lagmannsretten mente at jenta og hennes families manglende medvirkning til å opplyse saken kunne brukes mot dem. Han vil uansett ikke slutte å kjempe for å renvaske seg, sier Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.

Det var påtalemyndigheten som først anket straffeutmålingen i saken. Eidsivating lagmannsrett dømte Øygard til ubetinget fengsel i ett år og tre måneder, noe aktoratet altså mente var for mildt.

Øygard selv anket først saksbehandlingen, men valgte senere å levere en egen anke over straffutmålingen.

Avviser jentas anke

Ankeutvalget har også bestemt at jentas anke over det sivile kravet i saken ikke kommer opp for landets øverste domstol.

Hun anket erstatningsbeløpet på 120.000 kroner som den tidligere ordføreren ble dømt til å betale. Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal mener jenta burde blitt tilkjent en erstatning på 260.000 kroner. (NTB)