Utallige barn har spist sine første måltider og klatret opp til sine første skap via en tripp trapp stol fra Stokke.

Får ikke kopiere Tripp Trapp

Den norske stolen Tripp Trapp skal regnes som et åndsverk og kan ikke kopieres.

Stokke AS har produsert stolen siden 70-tallet, og har nå fått Høyesteretts medhold i at stolen er beskyttet av åndsverkloven.

Stokke mener stolen Norgesgruppen selger, er for lik deres orginale Tripp trapp stol.

Høyesterett har nå forkastet anken i saken, og på grunnlag av sakkyndige vurderinger og den tilsvarende vurdering av domstoler i flere land, at Tripp Trapp-stolen utvilsomt måtte anses som et åndsverk.

NorgesGruppen ble i Borgarting lagmannsrett i fjor dømt for å ha kopiert Tripp Trapp-stolen gjennom salget av sin egen Kina-produserte Oliver-stol til Trumf-kunder.

Tripp Trapp-stolen er «et resultat av en særpreget, individuell kunstnerisk innsats», og stolen nyter derfor opphavsrettslig beskyttelse, var lagmannsrettens konklusjon.

NorgesGruppen valgte da å anke dommen.