EU vil fremdeles har norsk gass. Her fra Sleipner.

EU vil kutte gass. Men ikke den norske

EU vil stramme kraftig inn på energibruken for å bli mindre avhengig av gass. Men det rammer ikke nødvendigvis Norge, forsikrer klimakommissær Miguel Arias Cañete.

Klimakommissæren har lenge vært klar på at EU må spare mer på energien for å få ned importen av gass utenfra. For å få til dette vil han onsdag denne uka foreslå at EU skjerper sitt mål for energieffektivisering fra 27 prosent til 30 prosent.

Det vil føre til en betydelig reduksjon i gassbehovet.

– Men jeg har aldri sagt at vi skal redusere gassimporten fra Norge, sier Arias til NTB.

«Pålitelig»

Klimakommissæren hadde bare godord å komme med om norsk gass da han fikk besøk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i Brussel mandag.

– Norge har alltid vist seg å være en pålitelig partner, i motsetning til andre som ikke har vært like pålitelige, og som har brukt energi som et politisk pressmiddel, sier Arias.

Det er med andre ord Russland som skaper bekymring, ikke Norge.

– Men det er veldig klart at energiforbruket vil gå ned hvis vi går fra 27 prosent til 30 prosent. Det gjelder ikke bare gass, men også elektrisitet og olje, påpeker Arias.

Vinterpakken

EU-kommisjonen vil presentere en rekke forslag til nye lover og reguleringer for energipolitikken fram mot 2030 når den store «Vinterpakken» legges fram på onsdag.

En skjerping av målet for energieffektivisering til 30 prosent ventes å bli ett av de sentrale grepene.

NTB har fått tilgang til lekkede dokumenter som viser hvordan oppstrammingen vil påvirke gassmarkedene:

  • Behovet for importert gass vil bli 12 prosent lavere enn hvis målet hadde blitt stående på 27 prosent.
  • EU vil spare til sammen 70 milliarder euro på redusert import av fossile brensler fra 2021 til 2030.

Fortsatt mer enn i dag

EU ligger likevel an til å importere mer gass i 2030 enn i dag. Importen lå på 254 milliarder kubikkmeter gass i 2014, men er ventet å stige til 270 milliarder kubikkmeter i 2030, til tross for det skjerpede sparemålet.

Hovedårsaken er at EUs egen gassproduksjon går ned, påpeker olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

– EU kommer til å være et stort og viktig marked for norsk gass, uavhengig av om de velger 27 prosent eller 30 prosent. Det kan vi ta for gitt, sier Lien til NTB.

Statoils konklusjon er at både redusert gassproduksjon i EU og styrkede tiltak for å fase ut kull vil virke i Norges favør.

– Kombinasjonen av alt dette vil gjøre at behovet for gassimport øker, og der er norsk gass godt posisjonert for å spille en viktig rolle fram mot 2030 og videre, sier pressekontakt Elin A. Isaksen.

Frykter lave kvotepriser

Ett av dilemmaene ved de skjerpede sparetiltakene er at de kan føre til redusert etterspørsel etter klimakvoter i EU, slik at kvoteprisene forblir lave.
– Det kan i så fall bli til gunst for kull, og det er det jo ingen som ønsker seg, sier Helgesen til NTB etter møtet med Arias.

Både han og Lien understreker at dette gjør det enda viktigere å ta grep for å stramme inn kvotesystemet framover. Skjer ikke det, kan det bli vanskelig å presse kullkraften ut av markedet.

– Men nå er vi mest opptatt av å se hva som kommer. Det er ikke noen grunn til å bekymre seg før en har sett forslagene, sier Helgesen. (©NTB)